"Ο Νατουραλιστικός Ρυθμός στα bonsai" του W. Pall

  Πριν από το κύριο άρθρο του Walter Pall, μια προσπάθεια για την επεξήγηση των όρων «Νατουραλισμός» – ...

Bonsai - H Τέχνη

Πληροφορίες για την τέχνη των Bonsai!    

Bonsai & Άνθρωποι

     Ο Saburo Kato (για πολλούς ο πατέρας των bonsai) έλεγε ότι το bonsai είναι ηρεμία, γαλήνη, ειρήνη, φιλία και ...

Bonsai Mirai, Ryan Neil

Bonsai Mirai, Ryan Neil http://www.youtube.com/watch?v=ifn73Abzi3k

ΓΙΑΤΙ ΛΙΠΑΣΜΑ;
Για να επιβιώσει, το μπονσάι (όπως οποιοδήποτε δέντρο) πρέπει να έχει φως (για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης), διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
Αλλά δεν πρόκειται μόνο στο να διατηρηθεί το μπονσάι ζωντανό. Πρέπει να είναι και δυνατό.!
Γι 'αυτό, ΠΡΟΣΟΧΗ.
Το  μπονσάι χρειάζεται και άλλα στοιχεία: 

ΚΥΡΙΑ ΜΑΚΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία χτίζουν τη δομή του φυτού.
Το άζωτο (N), το οποίο προκαλεί την ανάπτυξη της μάζας του φυλλώματος και φέρνει έναν καλό χρωματισμό του φυλλώματος, το οποίο εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών, χλωροφύλλης και άλλων σημαντικών ενώσεων απαραίτητων για τον μεταβολισμό των φυτών.
Ο φώσφορος (Ρ), που προωθεί την ανάπτυξη συνδυάζοντας τη δράση του με εκείνη του αζώτου, που προάγει την άνθηση και την καρποφορία, καθώς και την αύξηση και την ανάπτυξη ριζών, η οποία αυξάνει την αντίσταση στο κρύο και στις ασθένειες.
Το κάλιο (Κ) , που προάγει τη δημιουργία ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων, αποτρέπει τόν μαρασμό των φύλλων,  δρα στη φωτοσύνθεση, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά σακχάρων στις ρίζες, πού ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο των στοματικών και ρυθμίζει τον κύκλο του νερού στο φυτό.

 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΚΡΟ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ασβέστιο (Ca), το οποίο μετριάζει την οξύτητα του υποστρώματος, προάγει την αντοχή των ιστών και την ανάπτυξη των ριζών. 
Μαγνήσιο (Mg), χρήσιμο για την ανάπτυξη και τη φωτοσύνθεση. 
Θείο (
S), που εξασφαλίζει τον έλεγχο της ανάπτυξης. 

-Τα ΜΙΚΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία ενισχύουν την ανοσολογική αντοχή των δέντρων (αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες) και έχουν δράση κατά της ανεπάρκειας.
Ο σίδηρος (Fe), διεγείρει την παραγωγή χαλκού χλωροφύλλης (Cu), ενισχύει τις φυσικές άμυνες.
Το μαγγάνιο (Mn), προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και επιτρέπει καλύτερη αφομοίωση των νιτρικών.
Ο ψευδάργυρος (Zn), προάγει την παραγωγή μπουμπουκιών και αυξητικών ορμονών. 
Το βόριο (
B), χρήσιμο για τη μεταφορά σακχάρων και άλλων ουσιών.
Το μολυβδαίνιο (Mo), ευνοεί-προωθεί την αφομοίωση των νιτρικών.

-ΑΜΙΝΟ ΟΞΕΑ, πρωτεΐνες απαραίτητες για τη ζωή, οι οποίες έχουν δράση κατά του στρες και εξοικονόμηση ενέργειας για τα φυτά. Η λίπανση είναι επομένως ένα πρωταρχικό και ουσιαστικό στοιχείο στην καλλιέργεια τών μπονσάι, ειδικά επειδή χρησιμοποιούμε ένα υπόστρωμα χωρίς θρεπτικά συστατικά (Akadama, ελαφρόπετρα, κ.λπ.), το οποίο δεν είναι γόνιμο.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΙΝΟΥΜΕ.
Η λίπανση ενός δέντρου μπονσάι δεν σημαίνει να του δοθούν τεράστιες δόσεις λιπάσματος, αλλά να διασφαλιστεί η τακτική παροχή του, έτσι ώστε να έχει πάντα τα αναγκαία στοιχεία χρήσιμα για την ανάπτυξή του (εξ ου και το ενδιαφέρον που οργανικό λίπασμα σε σφαιρίδια). Λίγο αλλά συχνά, και όχι πολύ μια φορά από καιρό σε καιρό! 
Για να λιπάνουμε  σωστά ένα μπονσάι, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο το NPK των λιπασμάτων, αλλά και το τρίπτυχο: λίπασμα + ιχνοστοιχεία + αμινοξέα (είναι απαραίτητο να συνδυάσετε τις συνεισφορές λιπασμάτων σε σβόλους και / ή υγρό στο έδαφος + ψεκασμούς φυλλώματος διαλυμάτων που περιέχουν ιχνοστοιχεία και αμινοξέα) και επίσης διαφόρους  τύπους λιπασμάτων και προϊόντων, για την αποφυγή ελλείψεων.  Η καλή-σωστή λίπανση ενός  μπονσάι σημαίνει την επιλογή λιπασμάτων που ταιριάζουν απόλυτα σε αυτόν τον τύπο του φυτού. Ένα λίπασμα πρέπει να έχει N.P.K μεταξύ 3 και 12. Πρέπει να αποφύγετε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κάθε τιμής. Για παράδειγμα ένα λίπασμα  5.4.7 είναι καλό ,  αλλά όχι 10.1.0!. Να αποφευχθεί  ένα  λίπασμα με υψηλή τιμή  αζώτου (N), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις (κάνοντας ένα νεαρό δέντρο να μεγαλώσει, για παράδειγμα). Να προτιμηθεί: ένα λίπασμα με χαμηλό ή μέτριο ρυθμό αζώτου (σε κάθε περίπτωση, να μην  υπερβαίνει το 6), και προτιμάμε τα λιπάσματα 3.2.6 και 5-6-3, για παράδειγμα, από ένα ισορροπημένο λίπασμα τύπου 6.6.6, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς σε μπονσάι! Λίπανση ενός δέντρου μπονσάι σημαίνει την επιλογή λιπασμάτων ανάλογα με την εποχή και το δέντρο.

ΑΝΟΙΞΗ
Στο τέλος του ΜΑΡΤΙΟΥ, μετά την εκκαθάριση των μπουμπουκιών (ή την εμφάνιση των φύλλων). 
Μπονσάι στό οποίο θέλουμε να παχύνουμε-μεγαλώσουμε τον κορμό.:
Το Ν να είναι  μεγαλύτερο από το PK, ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη του φυλλώματος, καθώς η διάμετρος του κορμού θα αναπτυχθεί περισσότερο διότι η επιφάνεια του φυλλώματος θα είναι σημαντική. 
Ηλικιωμένα μπονσάι:
Είτε καθόλου, είτε ισορροπημένο NPK, μικρότερο από 6 (3.3.3 / 5.5.5), ή τύπου NPK 4.6.3 / 5.6.3, για παράδειγμα.
Οπωροφόρα μπονσάι:
Λίπασμα σχετικά χαμηλό σε Ν, ώστε να μην ευνοείται ο σχηματισμός φυλλώματος εις βάρος των λουλουδιών και των φρούτων, αλλά πλούσιο σε Κ (6.6.12, για παράδειγμα) πριν από την ανθοφορία. 
-Διακοπή της λίπανσης κατά την ανθοφορία και στην αρχή της καρποφορίας.
-Επανάληψη της λίπανσης  μετά την ανθοφορία-καρποφορία.

* Περισσότερο P τον Ιούνιο 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ιούλιος-Αύγουστος 
Είτε λίπανση όπως την άνοιξη (εάν βρέχει ή το πότισμα είναι πολύ συχνό), είτε μείωση των λιπάνσεων, σε συχνότητα και ποσότητα, είτε πλήρης διακοπή των λιπάνσεων (ειδικά για χημικά λιπάσματα και σε περίπτωση έντονης θερμότητας).
Επανάληψη της λίπανσης στα μέσα Αυγούστου, με λίπασμα λιγότερο πλούσιο σε άζωτο (Ν). 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Λίπανση με λίπασμα χαμηλού αζώτου (Ν) (ή χωρίς άζωτο: για παράδειγμα 0,10,10) αλλά με υψηλό ποσοστό καλίου (Κ) (4,6,8 / 3,10,10 για παράδειγμα) έως ότου πέσουν τα φύλλα. 
Πεύκα: ισορροπημένο λίπασμα (τύπος 5.5.5) αντί λιπάσματος χαμηλού αζώτου. 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
Μπονσάι εξωτερικού χώρου
: χωρίς λίπασμα, καθώς είναι αδρανή. 
Μπονσάι εσωτερικού χώρου: συνεχίζεται η λίπανση, αλλά λιγότερο συχνά (μόνο μία φορά το μήνα).

Σημείωση: Η λίπανση του φθινοπώρου είναι απαραίτητη για την υγεία του μπονσάι, καθώς αυτή τη στιγμή του έτους δημιουργούνται τα απαραίτητα αποθέματα για να ξεκινήσει το δέντρο την επόμενη άνοιξη. 

Δύο κανόνες που πρέπει να τηρείτε:
Ποτέ υγρό λίπασμα σε ξηρό-στεγνό χώμα.
Το λίπασμα δίνεται σε ένα μπονσάι που έχει ποτιστεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων ή καταστροφής των ριζών.
Ποτέ να μην λιπαίνετε ένα άρρωστο, αδύναμο δέντρο ή μετά από διάφορες βαριές  εργασία-επεμβάσεις.
Το λίπασμα διεγείρει ένα υγιές φυτό, αλλά μπορεί να εξαλείψει ένα δέντρο που εξασθενεί από μια επίθεση παρασίτων, μια ασθένεια ή μια πρόσφατη τραυματική επέμβαση, όπως η μεταφύτευση ή το σοβαρό κλάδεμα. (δραστικό κλάδεμα, δραστικό συρμάτωμα, δραστική αποφύλλωση κ.λ.π).  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται (akadama, χαλίκι, ελαφρόπετρα κ.λπ.) είναι αποστειρωμένα, στερούνται εντελώς θρεπτικών ουσιών. Η λίπανση είναι επομένως υποχρεωτική και πρέπει να προσαρμοστεί για τις ανάγκες των δέντρων. Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός ετήσιου σχεδίου λίπανσης.  


Χρωματική ένδειξη στοιχείων.
Ισορροπημένο λίπασμα:  NPK
Λίπασμα  αρκετά υψηλό σε άζωτο:  NPK
Λίπασμα  πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο:  NPK 


      Μήνας                                Φυλλοβόλα και πεύκα                                       Δένδρα με άνθη και φρούτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ιανουάριος                                     τίποτα                                                                     τίποτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος                                  τίποτα                                                                     τίποτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μάρτιος                                ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ                                                       ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ                                    
                                         νεαρά δέντρα: NPK                                                               NPK                        
                                 ώριμα δέντρα: τίποτα ή αδύναμο                                                   NPK
                                     NPK   λιγότερο από 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Απρίλιος                           νεαρά δένδρα  NPK                                                               NPK                             
                                   ώριμα δέντρα: χαμηλό NPK,                               
                                        λιγότερο από 6
                                 Ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων
                              (Ca, Fe, Cu ...) μία φορά την εβδομάδα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μάιος                               νεαρά δένδρα NPK                                                               NPK                      
                                 ώριμα δένδρα: χαμηλό NPK,                     
                                      λιγότερο από 6
                                 ψεκασμός φυλλώματος 
                               ιχνοστοιχείων(Ca, Fe, Cu ...)  
                                 μία φορά την εβδομάδα
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος                             νεαρά δένδρα NPK                                                             NPK                     
                             ώριμα δένδρα: χαμηλό NPK,                                      ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων
                                     λιγότερο από 6                                                    όταν δεν υπάρχουν(Ca, Fe, Cu ...)
                               ψεκασμός φυλλώματος                                                  μία φορά την εβδομάδα
                                Iχνοστοιχείων (Ca, Fe, Cu ...)                                             όταν δεν υπάρχουν                                                                             
                                μία φορά την εβδομάδα                                                       άλλα λουλούδια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ιούλιος                          τίποτα ή (σε περίπτωση                                              τίποτα ή (σε περίπτωση
                                βροχής ή συχνού ποτίσματος ή                                   συχνής βροχής ή ποτίσματος ή
                                    θερμοκρασιών    που δεν                                             θερμοκρασιών που δεν
                             υπερβαίνουν τους 25 °) NPK όπως                                υπερβαίνουν τους 25 °) NPK όπως
                          την άνοιξη, αλλά σε μικρότερες δόσεις                          τον Ιούνιο, αλλά σε μικρότερες δόσεις  
                                 
                                                 ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων (Ca, Fe, Cu ...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αύγουστος                        τίποτα , βλέπε Ιούλιο                                                      τίποτα, βλέπε Ιούλιο
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Σεπτέμβριος                                   NPK                                                                           NPK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οκτώβριος                                    NPK                                                                            NPK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Νοέμβριος                                    NPK                                                                            NPK                                           
                                                                  έως ότου τα φύλλα έχουν πέσει 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεκέμβριος                                 τίποτα                                                                       τίποτα
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Όλα αυτά είναι ένας οδηγός για την λίπανση των μπονσάι. Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπ όψιν μας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή αλλά και το ότι οι εποχές έχουν αλλάξει πιά.

ΣΗΜΥΔΕΣ ΚΑΙ BONSAI

(Σκέψεις για την χρησιμοποίηση σημύδας ως θέμα για bonsai)

Υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν ότι οι σημύδες δεν αποτελούν καλό υλικό για να δημιουργήσει κανείς bonsai. Η προφανής ερώτηση θα μπορούσε να είναι: γιατί; Η πραγματική ερώτηση όμως είναι μάλλον: για ποιον; Για ποιον δηλαδή είναι ή δεν είναι καλές οι σημύδες για δημιουργία bonsai. Η σημύδα συχνά θεωρείται ως ο φτωχός συγγενής σε σχέση με άλλα είδη κι αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους.

  •      Το μέγεθος των φύλλων είναι κάπως μεγάλο (όχι αρκετά είναι η αλήθεια)
  •     Έχουν την τάση να ρίχνουν / χάνουν κλαδιά
  •     Έχουν πολύ δυνατή και άναρχη ανάπτυξη
  •     Συνήθως υπολείπονται σε χαρακτήρα (δραματική κίνηση) στον κορμό τους
  •     Είναι κατάλληλες συνήθως μόνο για όρθιο κανονικό ρυθμό
  •     Οι Ιάπωνες δεν τις προτιμούν καθόλου ως bonsai

Κάποιοι από τους παραπάνω λόγους μπορεί να γίνουν πιστευτοί, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος ποιος το λέει και γιατί. Είναι γιατί έχουν κάποιο δίκιο ή απλά είναι κάτι που δεν είναι καλό για αυτούς;

Υπάρχουν στην πραγματικότητα όμορφα παραδείγματα σημύδων που μεγαλώνουν ως bonsai. Φανταστικό nebari, κομψός ασημένιος-λευκός κορμός, και λεπτεπίλεπτο πράσινο φύλλωμα είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν, προς τι λοιπόν αυτή η κακή φήμη;

 

Οι Ιάπωνες δεν χρησιμοποιούν σημύδες για bonsai.

Το πρώτο σημείο που προσέχει κανείς είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη έλλειψη από σημύδες bonsai, που να είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας, σαν τα δέντρα που βλέπουμε να δημιουργούνται από άλλα είδη κυρίως από Ιάπωνες καλλιτέχνες. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά περίεργο γιατί η σημύδα είναι από τα πιο κοινά είδη δέντρων και μάλιστα σε μεγάλη αφθονία και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχουν λόγοι που υποδηλώνουν ότι οι σημύδες δεν κάνουν καλά bonsai.

 

Η αλήθεια εδώ είναι ότι πράγματι είναι κάπως δύσκολο να βάλεις την σημύδα να συνεργαστεί με τους αισθητικούς κανόνες των bonsai. Είναι στην φύση τους να έχουν πολύ έντονη ανάπτυξη και κάποιες φορές συμπεριφέρονται σε μικρότερα κλαδιά σαν να είναι αναλώσιμα. Μια υγιής σημύδα στην φύση έχει όλη την ανάπτυξη που χρειάζεται και έτσι μπορεί να αντέξει το χάσιμο κάποιων μικρότερων κλαδιών, στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος της να αραιώνει την εσωτερική της βλάστηση.

 

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση δημιουργίας bonsai όπου συνήθως εκτιμούμε ένα σχέδιο με σχετικά λίγα κλαδιά, αυτά που προσφέρουν το πιο ευχάριστο περίγραμμα, αυτή η συνήθεια που έχουν οι σημύδες είναι, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, άβολη. Επίσης αν παρατηρήσει κανείς τον κύκλο ζωής τους (στα είδη που χρησιμοποιούνται περισσότερο για bonsai) θα βρει ότι είναι δέντρα που δεν ζουν πολύ, περίπου 60-80 χρόνια. Αν και αναφέρονται και κάποια είδη που ζουν πολύ περισσότερο, από 100-400 χρόνια.

Στην Ιαπωνία η σημύδα σπάνια μεγαλώνει ως bonsai εξ αιτίας των παραπάνω. Συνδυάστε τα ανωτέρω με μερικούς πραγματικά κρύους χειμώνες και καταλαβαίνεται τι γίνεται με ένα δέντρο που ρίχνει κλαδιά για τα οποία έχεις ξοδέψει χρόνια για να αναπτύξεις.

Η παραγωγή και δημιουργία bonsai στην Ιαπωνία είναι επιχείρηση, είναι επένδυση, άρα και προσδοκία μελλοντικής απόδοσης και κατά συνέπεια μόνον σίγουρα στοιχήματα αξίζει να γίνονται. Η σημύδα δεν είναι ένα καλό εμπορικό στοίχημα. Δυστυχώς η σημύδα παραμελείται ως bonsai επειδή δεν έχει καλή εμπορική προοπτική για τους καλλιεργητές. Αυτό όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματήσει εμάς τους υπόλοιπους συνηθισμένους θιασώτες των bonsai να χρησιμοποιούμε τις σημύδες, ειδικά αν αντανακλούν το τοπικό μας περιβάλλον για να διαμορφώνουμε κάποια όμορφα και ποιοτικά δέντρα.

Οι Ιάπωνες αντανακλούν την φυσική αισθητική τους στον σχεδιασμό bonsai και ‘μείς έχουμε υιοθετήσει κατά πολύ αυτή την αισθητική. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες των bonsai σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη που δίνουν μια πιο τοπική ερμηνεία στην τέχνη τους.

Ας δούμε όμως και τις καλές πλευρές της σημύδας και ας διευρύνουμε λίγο την φαντασία μας.

Οι σημύδες είναι πολύ κοινό είδος, μεγαλώνουν σε όλο τον κόσμο, κυρίως όμως στο βόρειο ημισφαίριο, σε μια ποικιλία κλιματολογικών συνθηκών. Επειδή είναι τόσο διαδεδομένη μπορεί κανείς να πάρει σχετικά εύκολα άδεια για να την συλλέξει, αλλά και μπορεί να την βρει σε πολλά φυτώρια σε οικονομικές τιμές.

 

Η σημύδα έχει έντονη ανάπτυξη. Θα πετάξει συνήθως ένα νέο βλαστό/κλαδί 50-60 εκατοστών σε μια μόνο καλλιεργητική περίοδο και θα το ξυλοποιήσει σε δύο περιόδους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάποιος τολμηρός μαζί της όταν την αναπτύσσει, αρκεί να γνωρίζει και να τηρεί τις καλλιεργητικές ιδιαιτερότητες του είδους. Μπορεί να αντέξει ένα λάθος που έγινε σε οποιοδήποτε τμήμα της, γιατί απλά την επόμενη χρονιά θα υπάρξει ξανά εκεί ανάπτυξη. Εάν χαθεί ένα κλαδί μπορεί να μεγαλώσει ένα άλλο.

Η ταχύτητα της ανάπτυξής της θα υποχρεώσει κάποιον που ασχολείται μαζί της να εξασκήσει τις πρακτικές του γνώσεις στις τεχνικές των bonsai τρεις φορές γρηγορότερα από ό,τι με ένα Acer ή άλλα είδη. Μπορεί κανείς να εξασκηθεί σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία διακλάδωσης, στο κόψιμο φύλλων, στην αποφύλλωση και στο συρμάτωμα χωρίς να ανησυχεί ιδιαίτερα για πιθανά λάθη.

Εναέριες καταβολάδες γίνονται εύκολα στις σημύδες και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η έντονη ανάπτυξη που διαθέτει από την φύση της σημαίνει ότι εφαρμόζεις κάποιες τεχνικές και σε σύντομο χρονικό διάστημα παίρνεις εύκολα ένα καινούριο δέντρο.

Οι σημύδες μεγαλώνουν σε πολύ ρηχά εδάφη και συχνά έχουν φανταστικό nebari επειδή είναι δέντρα αποικιστές. Η σημύδα φυτρώνει σε πολλές περιπτώσεις σε φτωχά και αβαθή εδάφη πάνω από χαλίκι ή άμμο. Αν θελήσει να συλλέξει κάποιος μια τέτοια σημύδα μπορεί να εισχωρήσει με ένα φτυάρι λίγο κάτω από τον κορμό και απλά να την τραβήξει επάνω. Μπορούν να βρεθούν σημύδες με κορμό 15 εκατοστών με μπάλα ρίζας στο ίδιο βάθος, αλλά με πολύ προχωρημένο nebari.

Λέγεται ότι επειδή έχουν σχετικά μεγάλα φύλλα δεν είναι κατάλληλο είδος για bonsai. Δεν είναι όμως ούτε συκιές, ούτε πλατάνια. Σίγουρα υπάρχει μια χρονική στιγμή στην σεζόν που τα φύλλα της είναι στην καλύτερη τους εμφάνιση.

Άλλωστε δεν θεωρούμε ακατάλληλα για bonsai κάποια είδη που προσφέρουν ανθοφορία ή φρούτα εξ αιτίας των μεγάλων φύλλων που συνήθως διαθέτουν. Μια μηλιά shohin με φρούτα επάνω της μοιάζει φανταστική , αλλά όχι τόσο όμορφη όταν τα μηλαράκια πέσουν και μείνει μόνο με τα φύλλα της.

Είναι λοιπόν ζήτημα εποχικότητας. Έτσι και μια σημύδα δίνει την καλύτερη εμφάνιση της νωρίς την άνοιξη όταν αρχίζει να βγάζει φύλλα. Τότε τα οδοντωτά φύλλα της έχουν ένα φρέσκο πράσινο χρώμα που σε συνδυασμό με τον ασημί και μαύρο, ανάλογα με το είδος, κορμό της δίνουν μια υπέροχη εικόνα.

Για να μην αναφέρουμε ότι με την πρόοδο της διακλάδωσης του δέντρου έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτόν τον τομέα.

Η μακροβιότητα της σημύδας μπορεί να είναι ένα ερώτημα αλλά μόνο στην περίπτωση που την μεγαλώνει κανείς από σπόρο και περιμένει να γιορτάσει τα εκατοστά του γενέθλια. Σε αυτή την περίπτωση πράγματι θα ήταν μεγάλη απογοήτευση να δει κάποιος το έργο της ζωής του να πεθαίνει πριν από αυτόν. Αν είστε όπως οι περισσότεροι θιασώτες των bonsai και ξεκινήσατε να ασχολείστε κάπως πιο αργά μαζί τους, αναρωτηθείτε, έχει καμιά σημασία το παραπάνω;

Υπάρχει μια πικρή στατιστική αλήθεια όσον αφορά εισαγόμενα bonsai στην Ευρώπη, κυρίως από Ανατολικές χώρες, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα. Δύσκολα βρίσκονται τέτοια δέντρα εδώ που να επιζούν πάνω από 40 χρόνια από την στιγμή που θα έρθουν. Πολλά από αυτά ζουν μόλις για λίγα χρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί παίρνουμε τα δέντρα αυτά από τις φυσικές τους κλιματολογικές συνθήκες και τα φέρνουμε σε κλίματα όπου απλά δεν ευημερούν. Γιατί λοιπόν να μην καλλιεργούμε αυτόχθονα είδη που έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης και μπορούν να αντέχουν και περισσότερα πιθανά λάθη από μέρους μας; Όπως οι σημύδες για παράδειγμα;

 


Για ποιον τελικά είναι καλό είδος η σημύδα για bonsai;

Η απάντηση είναι ότι οι σημύδες δεν είναι και ούτε πρόκειται να γίνουν ποτέ ένα καλό εμπορικό είδος για bonsai και, επιπλέον, δεν θα καταφέρουν να έχουν υψηλή αξία για όλους τους προαναφερθέντες λόγους.

Ωστόσο είναι υπέροχα δέντρα για να μάθει κανείς. Θα μεγαλώσουν σχεδόν οπουδήποτε με μεγάλη επιτυχία, θα συγχωρήσουν λάθη και στα κατάλληλα χέρια μπορούν να κάνουν ωραία bonsai. Ελάχιστες είναι οι τεχνικές και οι μέθοδοι που δεν μπορούν να εφαρμοσθούν επάνω τους και εφ’όσον μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα αυτόχθον είδος στη συλλογή μας με την κατάλληλη για αυτό διαμόρφωση, τότε μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας κάτι ιδιαίτερο.

Το στυλ που θα επιλεγεί μπορεί να είναι το formal ή και informal upright, αλλά ακόμη και cascade, αν πετύχει κανείς το κατάλληλο δέντρο.

Μπορούν να φυτευτούν επίσης σε διάταξη δάσους και να μεγαλώνουν σε ομάδες, κάτι που επιτρέπει σε αυτού του είδους τον σχεδιασμό να ξεπερνά πιο εύκολα πιθανές απώλειες κλαδιών.

   Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν, έστω και για κάποιον αρχάριο, να μην αρχίσει να μαθαίνει τα βασικά χρησιμοποιώντας μια σημύδα ως υλικό και αν είναι αρκετά εργατικός και επιμελής μαζί της να καταλήξει με ένα αξιοπρεπές δέντρο ως ανταμοιβή.

 

Πηγή

Bonsaibasho.com

        Αυτές οι δέκα συμβουλές είναι αφιερωμένες σε εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν μια αξιόλογη συλλογή με bonsai. Τα βήματα αυτά χωρίζονται σε δύο ενότητες. Τα πρώτα πέντε βήματα λαμβάνονται υπόψη πρίν αποκτηθεί οποιοδήποτε δέντρο, αλλά παραμένουν χρήσιμα και όταν ανανεώνουμε ή μεγαλώνουμε την συλλογή μας. Τα βήματα έξι έως δέκα αφορούν την πορεία μετά την απόκτηση δέντρων.

Όλα αυτά τα βήματα και οι συμβουλές αποτελούν τροφή για σκέψη για όσους τώρα ξεκινούν με τα bonsai, αλλά μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν και ως υπενθύμιση για τους παλαιότερους.

1

 

Μέρος 1
Διαλέγοντας ένα δέντρο

 

1. Επιλογή δέντρων

Χρησιμοποιείστε είδη που αποδεδειγμένα κάνουν για bonsai. Αφήστε κάποιον άλλο να δοκιμάσει περίεργα δέντρα από άλλες κλιματολογικές ζώνες. Αν θέλετε να πειραματιστείτε κάντε το με δέντρα που ευδοκιμούν και μεγαλώνουν στην περιοχή σας και άλλοι ίσως να έχουν προσπεράσει. Ακόμη καλύτερα ρωτήστε γύρω σας. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος που κάποια φυτά δεν χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα bonsai.

   Μικρά φύλλα, μικρά άνθη και φρούτα σε καλή αναλογία μεγέθους με το δέντρο αποτελούν έναν σίγουρο οδηγό επιτυχίας. Χρησιμοποιείστε τα.

2. Κλαδιά και κωνικότητα

Όταν δημιουργείτε το δικό σας δέντρο, πολλά κλαδιά σημαίνει πολλές επιλογές, κάτι που είναι καλό. Αλλά όταν αγοράζουμε ένα πιο ¨τελειωμένο¨ δέντρο, τα κύρια κλαδιά θα πρέπει να βρίσκονται ήδη σε σωστές θέσεις.

Η κωνικότητα στον κορμό και τα κλαδιά είναι ένα τεράστιο προσόν για κάθε bonsai. Η κωνικότητα είναι μέρος της συνολικής εικόνας που κάνει ένα bonsai να στέκεται μόνο του σαν μια μικρογραφία δέντρου στην φύση. Τις περισσότερες φορές μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε την εμφάνισή της καθώς το δέντρο ωριμάζει με τα χρόνια, ακόμη και σε νεαρά δέντρα.

2

3. Nebari

Είναι γιαπωνέζικη λέξη. Αναφέρεται στο κατώτατο τμήμα του κορμού και τις επιφανειακές ρίζες και αποτελεί επίσης ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στον συνολικό σχεδιασμό ένος ποιοτικού bonsai. Δεν έχει σημασία πόσο καλά έχει τοποθετήσει κάποιος τα κλαδιά, πόσο παλιό είναι το δέντρο, ακόμη και πόση κωνικότητα έχει επιτευχθεί, χωρίς καλό nebari το δέντρο σας δεν θα θεωρηθεί ποτέ ένα εξαιρετικής ποιότητας bonsai.

3


4. Μέγεθος

Διαλέξτε ένα δέντρο που μπορείτε να διαχειριστείτε από άποψη μεγέθους. Πολύ μικρά δέντρα (shohin) δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Είναι, όμως, πολύ δυσκολότερα στο να δώσουν καλά bonsaiκαι απαιτούν μεγάλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου και του συχνότερου ποτίσματος.

4

Ένα μεσαίου μεγέθους bonsaiδεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, μπορείς να εργαστείς με άνεση πάνω του και είναι μια καλή επιλογή για τους περισσότερους.

5

Τα μεγάλα δέντρα δεν είναι πρόβλημα, αρκεί κανείς να έχει ¨πρόθυμους¨ βοηθούς.  

Προειδοποίηση :
Φίλοι, παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας μπορεί να βαρεθούν γρήγορα να σηκώνουν και να βοηθούν στην μεταφύτευση του τεράστιου αριστουργήματος σας. Τέτοια δέντρα ονομάζονται και «δέντρα δύο ή τριών ατόμων» για προφανείς λόγους. Πάντως μικρά ή μεγάλα τοποθετήστε τα σε κάποια θέση όπου θα μπορείτε να εργαστείτε άνετα πάνω τους.

(Τα μικρότερα δέντρα χρειάζεται να τοποθετούνται κάπως ψηλότερα). Όπως και σε άλλες μορφές τέχνης, όσο πιο κοντά βρίσκονται στο επίπεδο του ματιού, τόσο καλύτερα το απολαμβάνει κανείς και εργάζεται επίσης.  

5. Κάντε καλύτερες επενδύσεις

Όταν ψωνίζετε αρχικό υλικό ή και πιο ώριμα δέντρα αγοράστε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Τα καλά bonsai τις περισσότερες φορές κοστίζουν ακριβά επειδή κάποιος άλλος έχει ξοδέψει πάνω τους χρόνο, γνώσεις και χρήμα!

6

Αξιολογείστε το δέντρο σύμφωνα με όσα είπαμε πιο πάνω και θυμηθείτε, ακριβό δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερο. Εξετάστε το δέντρο προσεκτικά. Η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι παραπλανητική. Όμορφα λουλούδια πάνω σε ένα έστω και φαρδύ ίσιο στυλιάρι δεν κάνουν σχεδόν ποτέ ένα όμορφο bonsai.
Καλή υγεία

Φαίνεται ως προφανές κριτήριο, αλλά μερικές φορές δελεαστικές προσφορές μας κάνουν να αγοράζουμε δέντρα που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όταν ξεκινάει κανείς με ένα δέντρο που ήδη έχει προβλήματα, παίρνει κάποιο ρίσκο. Τα χρήματα και ο κόπος σας συχνά πηγαίνουν χαμένα.   

7

'AGoal'

 

Μέρος 2
Ανάπτυξη και διατήρηση

6. Κατανοώντας βεβαιότητες

Να περιμένετε με σιγουριά ότι το bonsai σας θα αλλάζει με τον καιρό. Κανένα bonsaiδεν παραμένει ίδιο!

Εάν έχετε κάνει σωστά τα βήματα απ’ το 1 ως το 5, οι αλλαγές αυτές θα είναι προς το καλύτερο. Παρατηρήστε για ευκαιρίες, όπως το να έχετε ένα καινούργιο κλαδί σε καλύτερη θέση ή ίσως να αφαιρέσετε κάποιο άλλο. Δείτε αν κάποιες εκτεθειμένες ρίζες κατευθύνονται σε λάθος διεύθυνση και αφαιρέστε τις, όπως τα κλαδιά.   

Εξαλείψτε διασταυρούμενες ρίζες και κλαδιά νωρίς.

Μια ακόμη βεβαιότητα είναι τα ζιζάνια. Κάποια στιγμή σίγουρα θα εμφανιστούν και η αφαίρεσή τους πρέπει να είναι άμεση. Αντί να καταφεύγετε συνεχώς σε χημικά εντομοκτόνα προσπαθήστε προληπτικούς ψεκασμούς με πιο οικολογικά υλικά.

7. Κλάδεμα, κλάδεμα, κλάδεμα

   Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είναι σημαντικό για τα δέντρα να κλαδεύονται.

8

Μάθετε πώς να κάνετε κλάδεμα διαμόρφωσης, αλλά και κλάδεμα κατεύθυνσης και συντήρησης. Εάν δεν είστε σίγουροι πού ακριβώς να κλαδέψετε, στην αρχή τουλάχιστον κλαδέψτε όπως στους θάμνους (την επόμενη φορά που θα περάσετε δίπλα από ένα θάμνο παρατηρείστε πόσο πυκνά είναι τα κλαδιά του). Αυτού του είδους το κλάδεμα θα σας δώσει πολλές επιλογές αργότερα, όταν θα είστε έτοιμοι να κλαδέψετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

8. Συρμάτωμα

Μάθετε να συρματώνετε τα δέντρα σας με τον σωστό τρόπο. Αν φοβάστε ότι θα ξεχάσετε τα σύρματα πάνω στα κλαδιά, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύρματα σαν τεντωτήρες. Δεν είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο για αλλαγή κατεύθυνσης και μορφοποίησης κλαδιών, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα απ΄το τίποτα. Εάν γίνουν σωστά, οι τεντωτήρες μπορούν εύκολα να φέρουν ένα κλαδί στην σωστή κατεύθυνση.

9

Τελικά όμως, για να έχετε ένα αξιοπρεπές bonsai, θα πρέπει να συρματώσετε με την κλασική μέθοδο. Αφαιρέστε τα σύρματα πριν καταστρέψουν ένα κατά τα άλλα όμορφο δέντρο.

10

9. Ρίζες

Γνωρίστε καλά το ριζικό σύστημα των δέντρων σας. Άλλα δέντρα προτιμούν μόνιμα υγρασία σε αυτή την περιοχή, άλλα χρειάζονται κατά διαστήματα λιγότερο νερό. Ρωτήστε έμπειρους ανθρώπους για συμβουλές. Π.χ ποια εποχή του χρόνου να κλαδέψω τι. Πρέπει να ξεμπλέκω τις ρίζες; τι γίνεται σχετικά με το κλάδεμα τους; Προσοχή σε τέτοιες λεπτομέρειες γιατί δεν είναι όλα τα δέντρα ίδια ως προς τις αντιδράσεις τους.

10. Αναβαθμίστε την συλλογή σας

 Τουλάχιστον μια φορά το έτος κάντε μια σοβαρή κριτική στην συλλογή σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με ουδέτερο και αποστασιοποιημένο τρόπο, καλέστε φίλους με γνώσεις να το κάνουν για σας. Απαλλαχθείτε από δέντρα που δεν σας συγκινούν πλέον και από αυτά που δεν μπορούν να έχουν καλή μελλοντική πορεία στην συλλογή σας ως bonsai. Κρατήστε τα αν σας είναι χρήσιμα ως φυτά κήπου.

Μην ανησυχείτε ότι θα χάσετε τα λεφτά σας, αν σας έδωσαν μέχρι τώρα ευχαρίστηση και ευκαιρίες για πειραματισμούς και γνώσεις άξιζαν τα λεφτά τους και η απόσβεση έγινε ήδη.

 

Πρόσθετες συμβουλές

Λιπαίνετε τα φυτά σας με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα της συσκευασία. Δεν χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί σε αυτό το ζήτημα και να αλλάζετε δοσολογίες και συχνότητα εφαρμογών, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τα δέντρα.

Το τέλειο υπόστρωμα είναι απλά αυτό που δουλεύει καλύτερα για σας. Συμβουλευθείτε άλλους καλλιεργητές. Κάντε δοκιμές σε δέντρα με μικρή αξία και παρακολουθήστε τις αντιδράσεις σε διαφόρους τύπους και μίξεις υποστρωμάτων. Κρατήστε σημειώσεις για ό,τι κάνετε. Η πείρα και οι σωστές κινήσεις έρχονται με τον καιρό και με τη λεπτομερή παρατήρηση. Και κυρίως, μην κάνετε συνεχώς μεταφυτεύσεις κάθε φορά που κάποιος έχει μια καινούργια ιδέα ή συνταγή.

Πηγή

BonsaiMary
Τυχαία έπεσε το μάτι σας στο διαδίκτυο ή σε κάποιο περιοδικό και τώρα θέλετε κι εσείς να αγοράσετε ένα Bonsai. Για να πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα απ΄την αρχή. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι και παρανοήσεις όσον αφορά αυτά τα μικρά όμορφα δεντράκια.

1

Εάν το εννοείτε σοβαρά να κάνετε μια προσπάθεια, θα πρέπει να αναλογιστείτε τα παρακάτω πρίν πάρετε την τελική σας απόφαση. Μιλάμε για κάποιον ζωντανό οργανισμό και θα ήταν τουλάχιστον άδικο εκ μέρους σας να καταλήξει σε κάποιο κάδο απορριμμάτων.

Η παρακάτω λίστα είναι κάπως τραβηγμένη αλλά τελείως πραγματική τελικά.

10 καλοί λόγοι να ΜΗΝ αγοράσετε Bonsai 

 

10. Υπάρχει μια άδεια θέση στην βιβλιοθήκη σας.

9. Θέλουν τα παιδιά ένα.

8. Είχατε την εντύπωση πως ο κάκτος σας που ξεράθηκε δεν χρειαζόταν καθόλου νερό.

7. Οι διακοπές σας είναι συχνές και μεγάλες σε διάρκεια.

6. Δεν είχατε ποτέ τύχη με τα φυτά γενικότερα.

5. Δεν δεσμευθήκατε ποτέ να αποκτήσετε ένα κατοικίδιο, ούτε καν ένα χρυσόψαρο.

4. Φαίνεται σαν το πιο τέλειο δώρο.

3. Ενδιαφέρεσθε γενικώς για την ανατολίτικη κουλτούρα.

2. Σας άρεσε πάντα το KarateKid.

Και ο #1 λόγος για να μην αγοράσετε bonsai:

Τα βρίσκετε πολύ χαριτωμένα!

Εάν βρίσκετε ομοιότητες με τον εαυτό σας σε οποιoδήποτε απ΄τα παραπάνω σκεφτείτε το διπλά - τριπλά καλύτερα – πρίν προβείτε σε κάποια αγορά.

Εάν πάλι είστε τόσο αποφασισμένος/-η ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

2

 

Τα Bonsai δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο είδος δέντρου.

Είναι αυτό που κάνουμε σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γένη και είδη δέντρων. Ο τελικός στόχος είναι να κατορθώσουμε να τα κάνουμε να μοιάζουν σαν μικρογραφία μεγάλων σε ηλικία δέντρων τοποθετημένα σε ειδικά δοχεία – γλαστράκια που λέγονται «bonsaipots».

Κάθε είδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί κάπως ξεχωριστή φροντίδα. Κάποια θέλουν πολύ νερό, κάποια προτιμούν μια σχετική ξηρασία ανάμεσα στα ποτίσματα. Κάποια άλλα που βρίσκονται σε μικρά pots μπορεί να χρειάζονται νερό κάθε ημέρα ειδικά το καλοκαίρι. Ορισμένα αγαπούν τον ήλιο, άλλα προτιμούν σκιερά μέρη.

Κανένα δεν πρόκειται να αναπτυχθεί σε εσωτερικό χώρο, σε κάποια βιβλιοθήκη για παράδειγμα, χωρίς αρκετό εξωτερικό φώς.

3

Μια μεγάλη παρεξήγηση υπάρχει με τα λεγόμενα «bonsai εσωτερικού χώρου». Ο όρος αυτός ξεκίνησε να παρουσιάζεται στο Δυτικό κοινό (ΗΠΑ και Ευρώπη) πριν από 30-35 χρόνια από τους παραγωγούς ή μεταπωλητές της Ανατολής και φυσικά με τον όρο «εσωτερικός χώρος» οι Ανατολικοί εννοούσαν τις συνθήκες θερμοκηπίου. Οι συνθήκες θερμοκηπίου όμως δεν έχουν καμία σχέση με το σαλόνι μας. Από εκεί και πέρα όμως ανάλαβε τα ηνία το εμπορικό marketing των μεγάλων εισαγωγέων της Δύσης κυρίως και πλέον, εκτός κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων, τα «Bonsai εσωτερικού χώρου» κοσμούν για κάποιο μικρό συνήθως διάστημα σαλόνια και τραπεζαρίες, μετά όπως είναι φυσικό αρχίζουν να φθίνουν, τέλος ξεραίνονται και πετιούνται. Άλλωστε είναι τόσο μαζική η παραγωγή των άτυχων αυτών φυτών που αν παρέμεναν ζωντανά επί μακρόν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις επόμενες πωλήσεις!

Το pot μπορεί να παραμείνει παρ’όλα αυτά σαν διακοσμητικό στοιχείο στην βιβλιοθήκη ή κάπου αλλού...

4

Τα δέντρα Bonsai χρειάζεται να ελέγχονται καθημερινά. Μήπως το χώμα τους έχει στεγνώσει τελείως; Μήπως έχουν έντομα πάνω τους που απομυζούν τους χυμούς τους; Μήπως η γάτα ή ο σκύλος μας τους έκανε κάποια ζημιά;

Για το πρώτο σας bonsaiσκεφτείτε κάποιο είδος που είναι εύκολο να χειριστείτε, όπως ένας φίκος (που από πολλούς δεν θεωρείται καν bonsai) ή ένας γιουνίπερος. Γνωρίστε καλά το είδος που έχετε. Ανατρέξτε σε πληροφορίες σχετικά με την συντήρηση και καλλιέργεια του. Διαβάστε στο διαδίκτυο, αγοράστε ένα βιβλίο, γίνετε μέλος του φόρουμ μας.

Μπορεί να πάρει πολλά πολλά χρόνια μέχρι που το αρχικό bonsai σας να αρχίζει να μοιάζει με αυτά που βλέπετε στα βιβλία, τα περιοδικά ή σε σχετικές ιστοσελίδες.

Τα ομορφότερα bonsai είναι αυτά που μεγαλώνουν σε εξωτερικούς χώρους και έχουν απαιτηθεί πολλά χρόνια για να αποκτήσουν την εντυπωσιακή τους εμφάνιση.

Αρχίζει όλο αυτό να σας ακούγεται σαν κάποιου είδους εργασία; Ίσως αυτό που χρειάζεστε είναι μόνο κάποια υπομονή, αλλά όπως λέει και κάποιο παλιό γιαπωνέζικο ρητό "Υπομονή χρειάζεστε μόνο για πράγματα που δεν αγαπάτε"

Το να καλλιεργείς και να μεγαλώνεις bonsaiμπορεί να μην είναι τελικά τόσο εύκολο. Απαιτεί δέσμευση και αφοσίωση πάνω απ΄όλα.

5

Ούτε υπάρχει κάποια μαγεία, όχι τουλάχιστον στην αρχή, απλά είναι φυτά σε γλαστράκια.

Είναι αυτό που τους κάνουμε, η χειραγώγηση που υφίστανται, που τα κάνει τελικά τόσο διαφορετικά από τα υπόλοιπα φυτά.

Εάν λοιπόν μετά απ΄αυτά είστε έτοιμοι να αγοράσετε ένα bonsaiέχοντας τη θέληση και τη διάθεση να μάθετε από τα λάθη σας και θέλετε να κάνετε μια ειλικρινή προσπάθεια με μπόλικο μεράκι, είναι σίγουρο ότι τα Bonsai θα γίνουν το αγαπημένο σας χόμπι και ασχολία για μια ολόκληρη ζωή.

Πηγή

BonsaiMary
Τελευταία άρθρα
Ασθένειες Άρκευθου
ασθένειες-άρκευθουΑσθένειες Άρκευθου ( Juniper spp. )    Ίσως το πιο διαδεδομένο γένος δένδρου που χρησιμοποιείται στον χώρο των Bonsai. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, ανάλογα πάντα με το είδος, τόσο στο νεκρό ξύλο που μπορεί να σχηματίσει, όσο και στο φύλλωμα που διαθέτει, μπορούν να δημιουργήσουν εκθαμβωτικά αποτελέσματα. Αποτελεί δένδρο το οποίο χαρακτηρίζεται από την αντοχή που διαθέτει, τόσο για το περιβάλλον όπου επιβιώνει, όσο και για τη μεταχείριση που μπορεί να δεχθεί. Αποτελεί ίσως από τις πρώτες επιλογές για κάποιον αρχάριο στον χώρο των Bonsai, καθώς διαθέτει υψηλά ποσοστά επιβίωσης. ακόμα και μετά από έντονες και συνεχόμενες επεμβάσεις.   Η αντοχή και...
Ασθένειες Ελιάς (Olea Oleaceae)
ασθένειες-ελίας-olea-oleaceae    Το παρόν άρθρο αναφέρεται συνοπτικά στις συχνότερες ασθένειες του δένδρου «ελιά»,  καθώς και σε αυτές που είναι πιθανότερο να συναντήσει κάποιος σε δένδρα κήπου και ειδικότερα σε γλάστρες, όπως τα bonsai.   Παρακάτω ακολουθούν για κάθε ασθένεια: η πηγή της ασθένειας, οι συνθήκες ανάπτυξης, ο τρόπος εντοπισμού ή τα συχνότερα συμπτώματα, καθώς και ορισμένοι ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης. Πολλές φορές τα συμπτώματα μπορεί να εξαπατούν, καθώς ορισμένες ασθένειες εκδηλώνονται με παρόμοιους τρόπους.   Σημαντική πριν από την απόφαση οποιασδήποτε αντιμετώπισης, ιδιαίτερα με τη χρήση δραστικών χημικών, η συμβουλή ενός γεωπόνου! Καπνία   Η καπνιά μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες και...
Λίπανση & Bonsai
λίπανση-bonsaiΓΙΑΤΙ ΛΙΠΑΣΜΑ;Για να επιβιώσει, το μπονσάι (όπως οποιοδήποτε δέντρο) πρέπει να έχει φως (για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης), διοξείδιο του άνθρακα και νερό.Αλλά δεν πρόκειται μόνο στο να διατηρηθεί το μπονσάι ζωντανό. Πρέπει να είναι και δυνατό.!Γι 'αυτό, ΠΡΟΣΟΧΗ.Το  μπονσάι χρειάζεται και άλλα στοιχεία:  - ΚΥΡΙΑ ΜΑΚΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία χτίζουν τη δομή του φυτού.Το άζωτο (N), το οποίο προκαλεί την ανάπτυξη της μάζας του φυλλώματος και φέρνει έναν καλό χρωματισμό του φυλλώματος, το οποίο εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών, χλωροφύλλης και άλλων σημαντικών ενώσεων απαραίτητων για τον μεταβολισμό των φυτών.Ο φώσφορος (Ρ), που προωθεί την ανάπτυξη συνδυάζοντας τη δράση του με εκείνη του αζώτου,...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩN Μέρος...
θεωρητικη-προσεγγιση-μεταφυτευσησ-και-υποστρωματων-μέρος-δ Υπόστρωμα και θρεπτικές ουσίες   Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων – Cation Exchange Capacity  (C.E.C.)   Για φυτά όπως τα bonsai, που μεγαλώνουν σε μικρές ποσότητες εδαφικού υλικού, η ικανότητα του υλικού αυτού να περιέχει και να κατακρατά θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική και ονομάζεται Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων ή Εναλλακτική Ικανότητα Κατιόντων  (Cation Exchange Capacity –C.E.C.).   Στην επιστήμη του εδάφους η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων ή I.A.K. είναι ο αριθμός των ανταλλάξιμων κατιόντων ανά μονάδα ξηρού βάρους που ένα μείγμα εδάφους είναι ικανό να εκμεταλλευθεί σε μια δεδομένη τιμή του pH και που είναι διαθέσιμα  για ανταλλαγή με το διάλυμα νερού του εδάφους. Η I.A.K. χρησιμοποιείται...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μέρος...
θεωρητικη-προσεγγιση-μεταφυτευσησ-και-υποστρωματων-μέρος-γΜέρος τρίτο - Υποστρώματα Εισαγωγή   Ξεκινώντας δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τις ατελείωτες συζητήσεις και διαφορετικές γνώμες σε αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστές σε όλους τους λάτρεις των bonsai.  Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να προτείνει συγκεκριμένα υλικά και αναλογίες ανάμιξης μειγμάτων. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό στην πιο απλή και εκλαϊκευμένη μορφή του, το θεωρητικό υπόβαθρο όλων των πτυχών αυτού του ζητήματος.  Κατανοώντας  σε σημαντικό βαθμό αυτές τις γνώσεις, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πάρει στο εξής μόνος του πιο ασφαλείς και σίγουρες αποφάσεις για το είδος των υποστρωμάτων...

Παράδειγμα της δυνατότητας Virtual Help της Κοινότητας του bonsaiforum.gr

απο τόν Viet Luan Tran

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.bonsaiforum.gr/viewforum.php?f=48

Μυρτιά Μπονσάι μέλους του bonsaiforum.gr

Δημιουργία μπονσάι δέντρου.

Bonsai exhibition at the Noelanders Trophy 2015

Τα 3 τελευταία ενεργά θέματα του bonsaiforum.gr

Προβλήματα ασθένειες Call 166 (1)
Καλησπέρα σε όλους χρειάζομαι τη βοήθεια σας  το παρακάτω δέντρακι το έχει φίλος και δεν ξέρω ούτε τι έχει ούτε αν μπορεί να σωθεί.
​​​​​​Η...
Generalex > 7-December-2023 23:26:07

Παρουσιάσεις Pre-Bonsai o (1)
Ikadabuki
JoopVanDenBerge > 3-December-2023 18:03:03

Θέματα σχετικά με Bonsai Ο Κήπος Μου (16)
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν χώρο που να μπορούμε να χαλαρώσουμε. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης αυτής...
BILLPAN > 1-December-2023 16:28:01