"Ο Νατουραλιστικός Ρυθμός στα bonsai" του W. Pall

  Πριν από το κύριο άρθρο του Walter Pall, μια προσπάθεια για την επεξήγηση των όρων «Νατουραλισμός» – ...

Bonsai - H Τέχνη

Πληροφορίες για την τέχνη των Bonsai!    

Bonsai & Άνθρωποι

     Ο Saburo Kato (για πολλούς ο πατέρας των bonsai) έλεγε ότι το bonsai είναι ηρεμία, γαλήνη, ειρήνη, φιλία και ...

Bonsai Mirai, Ryan Neil

Bonsai Mirai, Ryan Neil http://www.youtube.com/watch?v=ifn73Abzi3k

ΓΙΑΤΙ ΛΙΠΑΣΜΑ;
Για να επιβιώσει, το μπονσάι (όπως οποιοδήποτε δέντρο) πρέπει να έχει φως (για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης), διοξείδιο του άνθρακα και νερό.
Αλλά δεν πρόκειται μόνο στο να διατηρηθεί το μπονσάι ζωντανό. Πρέπει να είναι και δυνατό.!
Γι 'αυτό, ΠΡΟΣΟΧΗ.
Το  μπονσάι χρειάζεται και άλλα στοιχεία: 

ΚΥΡΙΑ ΜΑΚΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία χτίζουν τη δομή του φυτού.
Το άζωτο (N), το οποίο προκαλεί την ανάπτυξη της μάζας του φυλλώματος και φέρνει έναν καλό χρωματισμό του φυλλώματος, το οποίο εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών, χλωροφύλλης και άλλων σημαντικών ενώσεων απαραίτητων για τον μεταβολισμό των φυτών.
Ο φώσφορος (Ρ), που προωθεί την ανάπτυξη συνδυάζοντας τη δράση του με εκείνη του αζώτου, που προάγει την άνθηση και την καρποφορία, καθώς και την αύξηση και την ανάπτυξη ριζών, η οποία αυξάνει την αντίσταση στο κρύο και στις ασθένειες.
Το κάλιο (Κ) , που προάγει τη δημιουργία ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων, αποτρέπει τόν μαρασμό των φύλλων,  δρα στη φωτοσύνθεση, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά σακχάρων στις ρίζες, πού ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο των στοματικών και ρυθμίζει τον κύκλο του νερού στο φυτό.

 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΚΡΟ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ασβέστιο (Ca), το οποίο μετριάζει την οξύτητα του υποστρώματος, προάγει την αντοχή των ιστών και την ανάπτυξη των ριζών. 
Μαγνήσιο (Mg), χρήσιμο για την ανάπτυξη και τη φωτοσύνθεση. 
Θείο (
S), που εξασφαλίζει τον έλεγχο της ανάπτυξης. 

-Τα ΜΙΚΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία ενισχύουν την ανοσολογική αντοχή των δέντρων (αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες) και έχουν δράση κατά της ανεπάρκειας.
Ο σίδηρος (Fe), διεγείρει την παραγωγή χαλκού χλωροφύλλης (Cu), ενισχύει τις φυσικές άμυνες.
Το μαγγάνιο (Mn), προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και επιτρέπει καλύτερη αφομοίωση των νιτρικών.
Ο ψευδάργυρος (Zn), προάγει την παραγωγή μπουμπουκιών και αυξητικών ορμονών. 
Το βόριο (
B), χρήσιμο για τη μεταφορά σακχάρων και άλλων ουσιών.
Το μολυβδαίνιο (Mo), ευνοεί-προωθεί την αφομοίωση των νιτρικών.

-ΑΜΙΝΟ ΟΞΕΑ, πρωτεΐνες απαραίτητες για τη ζωή, οι οποίες έχουν δράση κατά του στρες και εξοικονόμηση ενέργειας για τα φυτά. Η λίπανση είναι επομένως ένα πρωταρχικό και ουσιαστικό στοιχείο στην καλλιέργεια τών μπονσάι, ειδικά επειδή χρησιμοποιούμε ένα υπόστρωμα χωρίς θρεπτικά συστατικά (Akadama, ελαφρόπετρα, κ.λπ.), το οποίο δεν είναι γόνιμο.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΙΝΟΥΜΕ.
Η λίπανση ενός δέντρου μπονσάι δεν σημαίνει να του δοθούν τεράστιες δόσεις λιπάσματος, αλλά να διασφαλιστεί η τακτική παροχή του, έτσι ώστε να έχει πάντα τα αναγκαία στοιχεία χρήσιμα για την ανάπτυξή του (εξ ου και το ενδιαφέρον που οργανικό λίπασμα σε σφαιρίδια). Λίγο αλλά συχνά, και όχι πολύ μια φορά από καιρό σε καιρό! 
Για να λιπάνουμε  σωστά ένα μπονσάι, πρέπει να λάβετε υπόψη όχι μόνο το NPK των λιπασμάτων, αλλά και το τρίπτυχο: λίπασμα + ιχνοστοιχεία + αμινοξέα (είναι απαραίτητο να συνδυάσετε τις συνεισφορές λιπασμάτων σε σβόλους και / ή υγρό στο έδαφος + ψεκασμούς φυλλώματος διαλυμάτων που περιέχουν ιχνοστοιχεία και αμινοξέα) και επίσης διαφόρους  τύπους λιπασμάτων και προϊόντων, για την αποφυγή ελλείψεων.  Η καλή-σωστή λίπανση ενός  μπονσάι σημαίνει την επιλογή λιπασμάτων που ταιριάζουν απόλυτα σε αυτόν τον τύπο του φυτού. Ένα λίπασμα πρέπει να έχει N.P.K μεταξύ 3 και 12. Πρέπει να αποφύγετε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κάθε τιμής. Για παράδειγμα ένα λίπασμα  5.4.7 είναι καλό ,  αλλά όχι 10.1.0!. Να αποφευχθεί  ένα  λίπασμα με υψηλή τιμή  αζώτου (N), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις (κάνοντας ένα νεαρό δέντρο να μεγαλώσει, για παράδειγμα). Να προτιμηθεί: ένα λίπασμα με χαμηλό ή μέτριο ρυθμό αζώτου (σε κάθε περίπτωση, να μην  υπερβαίνει το 6), και προτιμάμε τα λιπάσματα 3.2.6 και 5-6-3, για παράδειγμα, από ένα ισορροπημένο λίπασμα τύπου 6.6.6, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς σε μπονσάι! Λίπανση ενός δέντρου μπονσάι σημαίνει την επιλογή λιπασμάτων ανάλογα με την εποχή και το δέντρο.

ΑΝΟΙΞΗ
Στο τέλος του ΜΑΡΤΙΟΥ, μετά την εκκαθάριση των μπουμπουκιών (ή την εμφάνιση των φύλλων). 
Μπονσάι στό οποίο θέλουμε να παχύνουμε-μεγαλώσουμε τον κορμό.:
Το Ν να είναι  μεγαλύτερο από το PK, ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη του φυλλώματος, καθώς η διάμετρος του κορμού θα αναπτυχθεί περισσότερο διότι η επιφάνεια του φυλλώματος θα είναι σημαντική. 
Ηλικιωμένα μπονσάι:
Είτε καθόλου, είτε ισορροπημένο NPK, μικρότερο από 6 (3.3.3 / 5.5.5), ή τύπου NPK 4.6.3 / 5.6.3, για παράδειγμα.
Οπωροφόρα μπονσάι:
Λίπασμα σχετικά χαμηλό σε Ν, ώστε να μην ευνοείται ο σχηματισμός φυλλώματος εις βάρος των λουλουδιών και των φρούτων, αλλά πλούσιο σε Κ (6.6.12, για παράδειγμα) πριν από την ανθοφορία. 
-Διακοπή της λίπανσης κατά την ανθοφορία και στην αρχή της καρποφορίας.
-Επανάληψη της λίπανσης  μετά την ανθοφορία-καρποφορία.

* Περισσότερο P τον Ιούνιο 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ιούλιος-Αύγουστος 
Είτε λίπανση όπως την άνοιξη (εάν βρέχει ή το πότισμα είναι πολύ συχνό), είτε μείωση των λιπάνσεων, σε συχνότητα και ποσότητα, είτε πλήρης διακοπή των λιπάνσεων (ειδικά για χημικά λιπάσματα και σε περίπτωση έντονης θερμότητας).
Επανάληψη της λίπανσης στα μέσα Αυγούστου, με λίπασμα λιγότερο πλούσιο σε άζωτο (Ν). 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Λίπανση με λίπασμα χαμηλού αζώτου (Ν) (ή χωρίς άζωτο: για παράδειγμα 0,10,10) αλλά με υψηλό ποσοστό καλίου (Κ) (4,6,8 / 3,10,10 για παράδειγμα) έως ότου πέσουν τα φύλλα. 
Πεύκα: ισορροπημένο λίπασμα (τύπος 5.5.5) αντί λιπάσματος χαμηλού αζώτου. 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
Μπονσάι εξωτερικού χώρου
: χωρίς λίπασμα, καθώς είναι αδρανή. 
Μπονσάι εσωτερικού χώρου: συνεχίζεται η λίπανση, αλλά λιγότερο συχνά (μόνο μία φορά το μήνα).

Σημείωση: Η λίπανση του φθινοπώρου είναι απαραίτητη για την υγεία του μπονσάι, καθώς αυτή τη στιγμή του έτους δημιουργούνται τα απαραίτητα αποθέματα για να ξεκινήσει το δέντρο την επόμενη άνοιξη. 

Δύο κανόνες που πρέπει να τηρείτε:
Ποτέ υγρό λίπασμα σε ξηρό-στεγνό χώμα.
Το λίπασμα δίνεται σε ένα μπονσάι που έχει ποτιστεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων ή καταστροφής των ριζών.
Ποτέ να μην λιπαίνετε ένα άρρωστο, αδύναμο δέντρο ή μετά από διάφορες βαριές  εργασία-επεμβάσεις.
Το λίπασμα διεγείρει ένα υγιές φυτό, αλλά μπορεί να εξαλείψει ένα δέντρο που εξασθενεί από μια επίθεση παρασίτων, μια ασθένεια ή μια πρόσφατη τραυματική επέμβαση, όπως η μεταφύτευση ή το σοβαρό κλάδεμα. (δραστικό κλάδεμα, δραστικό συρμάτωμα, δραστική αποφύλλωση κ.λ.π).  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται (akadama, χαλίκι, ελαφρόπετρα κ.λπ.) είναι αποστειρωμένα, στερούνται εντελώς θρεπτικών ουσιών. Η λίπανση είναι επομένως υποχρεωτική και πρέπει να προσαρμοστεί για τις ανάγκες των δέντρων. Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός ετήσιου σχεδίου λίπανσης.  


Χρωματική ένδειξη στοιχείων.
Ισορροπημένο λίπασμα:  NPK
Λίπασμα  αρκετά υψηλό σε άζωτο:  NPK
Λίπασμα  πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο:  NPK 


      Μήνας                                Φυλλοβόλα και πεύκα                                       Δένδρα με άνθη και φρούτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ιανουάριος                                     τίποτα                                                                     τίποτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος                                  τίποτα                                                                     τίποτα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μάρτιος                                ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ                                                       ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ                                    
                                         νεαρά δέντρα: NPK                                                               NPK                        
                                 ώριμα δέντρα: τίποτα ή αδύναμο                                                   NPK
                                     NPK   λιγότερο από 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Απρίλιος                           νεαρά δένδρα  NPK                                                               NPK                             
                                   ώριμα δέντρα: χαμηλό NPK,                               
                                        λιγότερο από 6
                                 Ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων
                              (Ca, Fe, Cu ...) μία φορά την εβδομάδα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μάιος                               νεαρά δένδρα NPK                                                               NPK                      
                                 ώριμα δένδρα: χαμηλό NPK,                     
                                      λιγότερο από 6
                                 ψεκασμός φυλλώματος 
                               ιχνοστοιχείων(Ca, Fe, Cu ...)  
                                 μία φορά την εβδομάδα
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος                             νεαρά δένδρα NPK                                                             NPK                     
                             ώριμα δένδρα: χαμηλό NPK,                                      ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων
                                     λιγότερο από 6                                                    όταν δεν υπάρχουν(Ca, Fe, Cu ...)
                               ψεκασμός φυλλώματος                                                  μία φορά την εβδομάδα
                                Iχνοστοιχείων (Ca, Fe, Cu ...)                                             όταν δεν υπάρχουν                                                                             
                                μία φορά την εβδομάδα                                                       άλλα λουλούδια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ιούλιος                          τίποτα ή (σε περίπτωση                                              τίποτα ή (σε περίπτωση
                                βροχής ή συχνού ποτίσματος ή                                   συχνής βροχής ή ποτίσματος ή
                                    θερμοκρασιών    που δεν                                             θερμοκρασιών που δεν
                             υπερβαίνουν τους 25 °) NPK όπως                                υπερβαίνουν τους 25 °) NPK όπως
                          την άνοιξη, αλλά σε μικρότερες δόσεις                          τον Ιούνιο, αλλά σε μικρότερες δόσεις  
                                 
                                                 ψεκασμός φυλλώματος ιχνοστοιχείων (Ca, Fe, Cu ...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αύγουστος                        τίποτα , βλέπε Ιούλιο                                                      τίποτα, βλέπε Ιούλιο
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Σεπτέμβριος                                   NPK                                                                           NPK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οκτώβριος                                    NPK                                                                            NPK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Νοέμβριος                                    NPK                                                                            NPK                                           
                                                                  έως ότου τα φύλλα έχουν πέσει 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεκέμβριος                                 τίποτα                                                                       τίποτα
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Όλα αυτά είναι ένας οδηγός για την λίπανση των μπονσάι. Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπ όψιν μας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή αλλά και το ότι οι εποχές έχουν αλλάξει πιά.

Τελευταία άρθρα
Ασθένειες Άρκευθου
ασθένειες-άρκευθουΑσθένειες Άρκευθου ( Juniper spp. )    Ίσως το πιο διαδεδομένο γένος δένδρου που χρησιμοποιείται στον χώρο των Bonsai. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, ανάλογα πάντα με το είδος, τόσο στο νεκρό ξύλο που μπορεί να σχηματίσει, όσο και στο φύλλωμα που διαθέτει, μπορούν να δημιουργήσουν εκθαμβωτικά αποτελέσματα. Αποτελεί δένδρο το οποίο χαρακτηρίζεται από την αντοχή που διαθέτει, τόσο για το περιβάλλον όπου επιβιώνει, όσο και για τη μεταχείριση που μπορεί να δεχθεί. Αποτελεί ίσως από τις πρώτες επιλογές για κάποιον αρχάριο στον χώρο των Bonsai, καθώς διαθέτει υψηλά ποσοστά επιβίωσης. ακόμα και μετά από έντονες και συνεχόμενες επεμβάσεις.   Η αντοχή και...
Ασθένειες Ελιάς (Olea Oleaceae)
ασθένειες-ελίας-olea-oleaceae    Το παρόν άρθρο αναφέρεται συνοπτικά στις συχνότερες ασθένειες του δένδρου «ελιά»,  καθώς και σε αυτές που είναι πιθανότερο να συναντήσει κάποιος σε δένδρα κήπου και ειδικότερα σε γλάστρες, όπως τα bonsai.   Παρακάτω ακολουθούν για κάθε ασθένεια: η πηγή της ασθένειας, οι συνθήκες ανάπτυξης, ο τρόπος εντοπισμού ή τα συχνότερα συμπτώματα, καθώς και ορισμένοι ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης. Πολλές φορές τα συμπτώματα μπορεί να εξαπατούν, καθώς ορισμένες ασθένειες εκδηλώνονται με παρόμοιους τρόπους.   Σημαντική πριν από την απόφαση οποιασδήποτε αντιμετώπισης, ιδιαίτερα με τη χρήση δραστικών χημικών, η συμβουλή ενός γεωπόνου! Καπνία   Η καπνιά μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες και...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩN Μέρος...
θεωρητικη-προσεγγιση-μεταφυτευσησ-και-υποστρωματων-μέρος-δ Υπόστρωμα και θρεπτικές ουσίες   Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων – Cation Exchange Capacity  (C.E.C.)   Για φυτά όπως τα bonsai, που μεγαλώνουν σε μικρές ποσότητες εδαφικού υλικού, η ικανότητα του υλικού αυτού να περιέχει και να κατακρατά θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική και ονομάζεται Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων ή Εναλλακτική Ικανότητα Κατιόντων  (Cation Exchange Capacity –C.E.C.).   Στην επιστήμη του εδάφους η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων ή I.A.K. είναι ο αριθμός των ανταλλάξιμων κατιόντων ανά μονάδα ξηρού βάρους που ένα μείγμα εδάφους είναι ικανό να εκμεταλλευθεί σε μια δεδομένη τιμή του pH και που είναι διαθέσιμα  για ανταλλαγή με το διάλυμα νερού του εδάφους. Η I.A.K. χρησιμοποιείται...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μέρος...
θεωρητικη-προσεγγιση-μεταφυτευσησ-και-υποστρωματων-μέρος-γΜέρος τρίτο - Υποστρώματα Εισαγωγή   Ξεκινώντας δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τις ατελείωτες συζητήσεις και διαφορετικές γνώμες σε αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστές σε όλους τους λάτρεις των bonsai.  Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να προτείνει συγκεκριμένα υλικά και αναλογίες ανάμιξης μειγμάτων. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό στην πιο απλή και εκλαϊκευμένη μορφή του, το θεωρητικό υπόβαθρο όλων των πτυχών αυτού του ζητήματος.  Κατανοώντας  σε σημαντικό βαθμό αυτές τις γνώσεις, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πάρει στο εξής μόνος του πιο ασφαλείς και σίγουρες αποφάσεις για το είδος των υποστρωμάτων...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μέρος...
θεωρητικη-προσεγγιση-μεταφυτευσησ-και-υποστρωματων-μέρος-β

Παράδειγμα της δυνατότητας Virtual Help της Κοινότητας του bonsaiforum.gr

απο τόν Viet Luan Tran

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.bonsaiforum.gr/viewforum.php?f=48

Μυρτιά Μπονσάι μέλους του bonsaiforum.gr

Δημιουργία μπονσάι δέντρου.

Bonsai exhibition at the Noelanders Trophy 2015

Τα 3 τελευταία ενεργά θέματα του bonsaiforum.gr

Παρουσιάσεις Pre-Bonsai o (1)
Ikadabuki
JoopVanDenBerge > 3-December-2023 18:03:03

Θέματα σχετικά με Bonsai Ο Κήπος Μου (16)
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν χώρο που να μπορούμε να χαλαρώσουμε. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης αυτής...
BILLPAN > 1-December-2023 16:28:01

Συζητήσεις γενικώς περί φυτολογίας Από τα Σκουπίδια (37)
Ένα μικρό update από μια Κρασουλα που έχω εδώ και μερικά χρόνια. Από την άνοιξη βρίσκεται στο χωριό υπό την επίβλεψη της πεθεράς μου και...
Hfestion > 28-November-2023 23:51:28