Εδώ παρουσιάζονται συνεντεύξεις απο MASTERS των Bonsai.

 

πηγή: phoenixbonsai.com