Οι συνηθέστεροι ρυθμοί τους οποίους μπορούν ν' ακολουθούν τα bonsai.

πηγή: freewebs.com