Τα περισσότερα bonsai  αποτελούνται από ένα δέντρο σε μια ποικιλία διαφορετικών στυλ και ρυθμών που απεικονίζουν ώριμα δέντρα τα οποία μεγαλώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Ένα δάσος bonsai είναι μια ομάδα δέντρων, ενός είδους συνήθως, που μεγαλώνουν όπως θα μπορούσαν να το κάνουν στη φύση. Μπορούν να δημιουργηθούν από μικρά αγορασμένα φυτά κατάλληλα για διαμόρφωση τοπίου.

 

  Θαμνώδη φυτά, όπως το κυδωνίαστρο (Cotoneaster), είναι ανέξοδα και συχνά τέλεια για ένα δασάκι bonsai. Σπορόφυτα διαφόρων ειδών θα μπορούσαν επίσης να συλλεχθούν από κοντινές τοποθεσίες φυλλοβόλων δέντρων, όπως φτελιές, σφένδαμοι κ.α. Ορισμένα κωνοφόρα επίσης είναι συμβατά για δάση, όπως τα πευκάκια, το larix και οι πικέες. Είναι δυνατόν επίσης να πολλαπλασιάσετε μικρά δέντρα γι’ αυτόν τον σκοπό μέσω μοσχευμάτων από μεγαλύτερα δέντρα την κατάλληλη εποχή.

  Μικρότερα φυτά τα οποία μόνα τους δεν θα ήταν κατάλληλα για bonsai μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απεικονίσουν την εικόνα δέντρων που μεγαλώνουν μαζί. Τέτοια δέντρα δεν αναπτύσσουν φυσιολογικά τους ισχυρούς κορμούς που παρατηρούμε σε μοναχικά δέντρα. Κάθε δέντρο ανταγωνίζεται με τα υπόλοιπα για το διαθέσιμο φώς,  με το δασάκι να αναπτύσσεται κυρίως προς τα επάνω παρά προς τα πλάγια και προς τα έξω, έτσι οι κορμοί παραμένουν λεπτοί.  Μόνο προς τα εξωτερικά σημεία της συστάδας των δέντρων αυτών μπορεί τα πιο χαμηλά κλαδιά να βρουν αρκετό χώρο και φώς. Τα δέντρα πρέπει να έχουν ελαφρώς διαφορετικό ύψος  και διαμέτρους κορμού, όπως θα ήταν πραγματικά στην φύση.  Οι χοντρές κεντρικές ρίζες (taproots) θα πρέπει  να αφαιρεθούν αφήνοντας  όσο το δυνατόν περισσότερες  μικρές τριχοειδείς ρίζες.