Ο ρυθμός αυτός είναι κατά μία άποψη ο ευκολότερος και κατ΄ άλλη ο δυσκολότερος. Παρά την αυστηρότητα και την κανονικότητα του ύφους,  οποιοσδήποτε μπορεί να διαμορφώσει ένα μπονσάι με αυτό τον ρυθμό, αρκεί να ακολουθήσει τους κανόνες. Δεν είναι όμως εύκολη η εύρεση δέντρου που να πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά. Το δυσκολότερο είναι να βρεθεί ένα δέντρο το οποίο να έχει ευθύ κορμό και να δημιουργείται κωνικότητα απο την βάση μέχρι την κορυφή. Μια άλλη πρακτική είναι να ξεκινήσει  κάποιος με ένα δέντρο απο  σπόρο ή με ένα νεαρό δέντρο απο φυτώριο και με την κατάλληλη τεχνική συρματώματος  να το οδηγήσει να αποκτήσει έναν τέλειο και ευθύ κορμό.

 Ο τυπικός ορθός ρυθμός είναι ίσως ο ιδανικότερος για έναν αρχάριο, που θα μάθει τους κανόνες διαμόρφωσης, τους περισσότερους απο τους οποίους ακολουθούμε  και στους υπόλοιπους ρυθμούς.  

 

Ο κορμός

Αποτελεί  το κυρίαρχο στοιχείο του συγκεκριμένου ρυθμού.

   Η αίσθηση της δύναμης και της κυριαρχίας που αποπνέουν τα  δέντρα αυτού του ρυθμού οφείλεται κυρίως στον ευθύ και  κάθετο κορμό, την τέλεια κωνικότητα απο τη βάση μέχρι την κορυφή και τις ρίζες που αγκαλιάζουν το έδαφος, οι οποίες προσδίδουν μια σταθερότητα  στο δέντρο, τόσο οπτική όσο και φυσική. Επειδή απουσιάζουν οι καμπύλες και οι κλίσεις στον κορμό, το βάρος του είναι ισόρροπα κατανεμημένο και όλες του οι πλευρές επηρεάζονται το ίδιο απο τη δύναμη της βαρύτητας. Οι επιφανειακές ρίζες του δέντρου πρέπει να δημιουργούν ένα οπτικό και φυσικό αντιτείχισμα του κορμού και να κατανέμονται περιμετρικά, αποφεύγοντας να κατευθύνονται κάθετα στη πρόσοψη του δοχείου.

 

 

                                

 

 

Τα κλαδιά

   Η κατανομή των βραχιόνων πρέπει να γίνεται σε συστάδες των τριών κλαδιών.  Έτσι έχουμε ένα κλαδί στο πλάγιο μέρος, ένα πίσω και ένα στην αντίθετη πλευρά με το πρώτο. Αυτή συνήθως είναι η καλύτερη κατανομή, αλλά αν το πίσω κλαδί δεν συμπίπτει στο ενδιάμεσο των δύο άλλων, μια άλλη εναλλακτική και ικανοποιητική διάταξη είναι να διευθετείται πίσω και πάνω απο τα δύο άλλα πλάγια.