Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται σπουδαίες προσωπικότητες που ανεδειξαν και διέδοσαν την τέχνη των Μπονσάι.