Οι παραδοσιακοί ιαπωνικοί κήποι συνήθως βρίσκονται σε βουδιστικά μοναστήρια ή σιντοϊστικά ιερά, είναι δηλαδή στενά συνυφασμένοι με τη θρησκεία. Η μεγάλη σημασία της φύσης στις σιντοϊστικές διδαχές αντικατοπτρίζεται σε στοιχεία των κήπων, όπως είναι οι λίμνες, τα δέντρα και οι βράχοι, ενώ βουδιστικά στοιχεία αποτελούν τα βουνά, οι ομάδες βράχων και οι θάλασσες.
Όπως συνέβη και με την τέχνη των bonsai, πολλά στοιχεία των παραδοσιακών ιαπωνικών κήπων φαίνεται πως εισήχθησαν από την Κίνα και την Κορέα κατά τη διάρκεια της περιόδου Asuka (538-710 μ.Χ.). Κατά την περίοδο Heian που ακολούθησε (794-1185 μ.Χ.) όμως παγιώθηκαν πολλά από τα χαρακτηριστικά των ιαπωνι­κών κήπων.

kanshoh

(πηγή:mashpedia.com)