Τι είναι οι Τεχνικές «Νεκρού Ξύλου» (Deadwood) – Η Λογική

  Οι τεχνικές Νεκρού Ξύλου (Deadwood) χρησιμοποιούνται για λόγους τόσο πρακτικούς, όσο και αισθητικούς. Στην πράξη, δείγματα γηραιών δέντρων που συλλέγονται απ’ τη φύση συχνά έχουν τμήματα νεκρού ξύλου, ενώ νεκρό ξύλο μπορεί να εμφανίζεται και στα καλλιεργημένα δέντρα για πολλούς λόγους, όπως είναι η μόλυνση από παράσιτα ή η ασθένεια. Τα τμήματα αυτά μπορούν να  απομακρυνθούν εν μέρει ή συνολικά, η κίνηση αυτή όμως μπορεί να καταστρέψει το συνολικό σχήμα του δέντρου ή την αίσθηση παλαιότητας που αυτό αποπνέει. Στην περίπτωση βέβαια που επιλέξουμε να διατηρήσουμε το νεκρό ξύλο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε χημική του επεξεργασία ώστε να το διατηρήσουμε και να πετύχουμε την απόχρωση του διαβρωμένου από τις καιρικές συνθήκες δέντρου, αλλά και να εμποδίσουμε έντομα και άλλα ζιζάνια να καταστρέψουν το φυτό. Επιπλέον, στο νεκρό ξύλο είναι αναγκαίο να δοθεί σχήμα, προκειμένου να ταιριάξει αισθητικά με τα σχέδιά μας για το συγκεκριμένο δέντρο bonsai.

 

 (Πηγή: bonsaibark.com)