Αναλογία

  Αναλογία είναι η σχέση ή η αναλογική σύγκριση  των στοιχείων ως προς το μέγεθος ή την ποσότητα. Στα  bonsaiη αναλογία μπορεί να αναφέρεται στην ανατομική κατάσταση ενός ώριμου ή πολύ ώριμου δέντρου. Αυτό είναι αυτό που αναφέρεται ως ανατομική ισορροπία, η οποία είναι η αναλογία του μεγέθους του κορμού, των κλαδιών, μικρότερων κλαδιών και βλαστών. Μπορεί επίσης να είναι η σχέση ή η σύγκριση μεταξύ των άλλων στοιχείων, όπως το γρασίδι, οι πέτρες, το δοχείο, κ.α.

  Ένα αναλογικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει ποτέ τελείως επιλυθεί στα bonsai, είναι το μέγεθος των φύλλων, αλλά χρησιμοποιώντας κανείς απλές μεθόδους μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτό το θέμα, όπως και με τη βελτίωση της διακλάδωσης και την αύξηση του φυλλώματος.  Το μέγεθος των λουλουδιών και φρούτων στα bonsai μπορεί να είναι ένα ζήτημα επίσης,  αλλά μόνο σε κάποιον βαθμό. Λόγω γενετικής  προδιάθεσης, τα λουλούδια και τα φρούτα είναι αδύνατο να μειωθούν σημαντικά σε μέγεθος, ωστόσο αυτό είναι γενικά αποδεκτό για διακοσμητικούς σκοπούς ή για τον εποχιακό τονισμό της σύνθεσης.  Γενικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε στοιχείο  "δυσανάλογο",  θα φαίνεται να είναι άσχετο με τα άλλα στοιχεία και το συνολικό σχεδιασμό και  θα υπάρχει πρόβλημα στη συνολική αρμονία.

 

  Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εντύπωση έμφασης  στη βάση, το μέγεθος των κλαδιών δεν ταιριάζει αναλογικά με το μέγεθος του κορμού,  όπως θα περίμενε κανείς από ένα ώριμο δέντρο. Έτσι, ακόμη και αν το φύλλωμα έχει εμφάνιση σαν αυτό ενός ώριμου δέντρου, το pot  έχει επιλεχθεί στις σωστές αναλογίες , η συνολική εικόνα φαίνεται τεχνητή.

 

  Η αναλογία στα bonsai μπορεί να δημιουργήσει  προοπτική και διάσταση. Μπορεί επίσης να υπογραμμίσει το επιλεγμένο σημείο εστίασης. Η καλή αναλογία στα bonsai μπορεί επίσης να επηρεάσει την ψευδαίσθηση  του συγκριτικού μεγέθους  του δέντρου σε σχέση με τη συνολική παρουσίαση.  Μεταξύ άλλων, ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά που πρέπει να έχει καλή αναλογία είναι το bonsaipot.  Η επιτυχία μιας  δημιουργίας  bonsai  μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη της ιδανικής αναλογίας μεταξύ δοχείου και δέντρου. Το μέγεθος του δοχείου μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές  αποχρώσεις, τη διάθεση του θέματος, και αυτό μπορεί να επηρεάσει το εστιακό σημείο.

 

 

Χώρος

  Χώρος είναι το διάστημα, το κενό ή η απόσταση μεταξύ των στοιχείων ενός bonsai. Ο αρνητικός ή ο κενός χώρος είναι κάτι πολύ σημαντικό στην τέχνη των bonsai. Δεν αντιπροσωπεύει απλά  την απουσία ή την έλλειψη, ο κενός χώρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό ενός bonsai δημιουργώντας μυστήριο, ψευδαίσθηση, κίνηση, αντίθεση, απλότητα, διάσταση, προοπτική, ισορροπία και απόχρωση.  Μία ευφυής χρήση των κενών χώρων  θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψευδαίσθηση του βάθους. Μπορεί να δημιουργήσει μια οπτική απόσταση ανάμεσα στο προσκήνιο, τον μεσαίο χώρο και το πίσω φόντο μιας σύνθεσης. Η καλύτερη μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα είναι με αλληλοεπικάλυψη των στοιχείων που συγκροτούν ένα bonsai. Με αυτόν τον τρόπο το μυαλό μας θα αντιληφθεί ότι υπάρχουν κενά χώρου μεταξύ των στοιχείων, τα οποία  δημιουργούν την ψευδαίσθηση της προοπτικής.

 

  Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός χώρος σε ένα σχέδιο bonsai, ώστε αυτό να δείχνει πολύ φυσικό και με πλήρη εναρμόνιση των διαφόρων στοιχείων του.

 

   Ο αρνητικός χώρος έχει οπτικό βάρος και μάζα και δημιουργεί μια ισορροπία με τον θετικό χώρο δίνοντας στο μάτι ένα μέρος για να ξεκουραστεί. Προκαλεί το θεατή να διακρίνει  το ορατό μέσα στο  αόρατο, το συγκεκριμένο μέσα στο αφηρημένο, καθώς και την ύπαρξη μέσα στην απουσία.  Μια κοίλη διαμορφωμένη περιοχή μπροστά από το δοχείο, ειδικά σε ομάδες δέντρων ή τοπία δημιουργούν μια καμπυλόγραμμη προοπτική και μία ψευδαίσθηση ευρύτερης άποψης, ενώ συγκεκριμένες ρυθμίσεις χώρου στο πίσω μέρος δημιουργούν μια ψευδαίσθηση του απείρου.

 

  Ο κοίλα διαμορφωμένος χώρος μπροστά στέλνει την σύνθεση ακόμη πιο πίσω και δημιουργεί το προσκήνιο της σύνθεσης.  Το αλληλεπικαλυπτόμενο περίγραμμα της γης  δημιουργεί την ψευδαίσθηση των κενών και προοπτική και ο κενός χώρος στη σύνθεση δημιουργεί αρμονία και  ισορροπία.

 

 

 

Ενότητα

  Η ενότητα είναι το σήμα κατατεθέν του καλού σχεδιασμού. Όλα τα στοιχεία  θα πρέπει να συντίθενται με σταθερότητα,  με συνεπή τρόπο και να  εφαρμοστούν επιτυχώς με τις αρχές του σχεδίου στο μυαλό μας. Η ενότητα θα δώσει μια αίσθηση οπτικής απόλαυσης, αν όλα τα στοιχεία είναι τοποθετημένα σε αρμονία, συμπληρωματικά μεταξύ τους και με ένα ελκυστικό σημείο εστίασης, αντί να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Όταν επιτευχθεί η ενότητα, το  θεματικό  μήνυμα θα γίνεται αντιληπτό  με μεγαλύτερη σαφήνεια.

  Στα bonsai η ενότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο με την εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού, αλλά και με τη συμμετοχή των καλλιεργητικών μεθόδων και ενδείξεων. Όταν επιτευχθεί η ενότητα, η δημιουργία θα είναι αισθητικά όμορφη,  λογική σε σχέση με τη φύση  και το θεματικό  μήνυμα θα είναι καλά αντιληπτό, επειδή το δέντρο θα μιλάει  για τον εαυτό του, μεταφέροντας ένα σιωπηλό χρονικό της ιστορίας της ζωής του.

 

  Καλή οπτική ισορροπία,  ρυθμική κίνηση, έμφαση σε ένα σημείο εστίασης, απλότητα,  αντίθεση στο χρώμα  και αποτελεσματική διαρρύθμιση του χώρου θα κάνουν έναν σχεδιασμό bonsai να φαίνεται στο  βλέμμα ως αρμονική σύνθεση.

 

Η ενότητα στο σχεδιασμό bonsai μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους:

  • Συνέπεια. Η επανάληψη όλων των συστατικών στοιχείων θα πρέπει να δείχνει συγκεκριμένες ομοιότητες στον χαρακτήρα, είτε με την γραμμή του κορμού και των κλαδιών, είτε με τη μορφή του φυλλώματος  και το στέμμα, αλλά και  το σχήμα και το χρώμα του δοχείου κ.α. Θα πρέπει όλα αυτά να δημιουργούν μια οπτική σχέση που μιλάει για την ίδια πηγή.
  • Συνάφεια. Ο χαρακτήρας και η ρύθμιση όλων των στοιχείων θα πρέπει να είναι συναφή με την έννοια και την ιδέα του σχεδιασμού. Στην περίπτωση των bonsai  θα πρέπει όλα να αναφέρονται στη σωστή καλλιεργητική μέθοδο, στη φυσιολογία και μορφολογία του δέντρου, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ταιριάζουν στο στήσιμο  και στον χαρακτήρα του δέντρου.
  • Ακεραιότητα. Όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήματα θα πρέπει να οργανωθούν έτσι, ώστε να δείχνουν μια λογική σχέση και σύνδεση ως μια αδιατάρακτη ενότητα. Μερικές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα τρίτο στοιχείο για  να γεφυρώσει τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα στοιχεία που τοποθετούνται ξεχωριστά ή φαίνεται να είναι άσχετα.

  Η ενότητα χωρίς μεταβολές και παραλλαγές είναι βαρετή, αλλά πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές χωρίς ενότητα είναι χαοτικές. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές εξίσου σε όλα τα σχέδια bonsai, καθώς κάποιες μπορεί να είναι πιο σημαντικές από άλλες  ανάλογα με τη διάθεση, την απόχρωση, τον χαρακτήρα και την ιδέα που θέλουμε να στείλουμε. Μια δημιουργία μπορεί να είναι ισχυρή σε ισορροπία,  μια άλλη  μπορεί να είναι ισχυρή σε κίνηση και κάποια άλλη στην έμφαση.

  Τέλος, μη διστάσετε να ενσωματώσετε τη δική σας προσωπική πινελιά ως υπογραφή της προσωπικότητάς σας. Χωρίς αυτό, η δημιουργία μπορεί κάλλιστα να υποφέρει από την έλλειψη  χαρακτήρα.

 

Πηγές

The Art of  bonsai project

The principles of good bonsai design -Robert Steven