ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΟΧΙ για όλα.Είναι πολύ αργά.

   
 

Εάν πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε, δεν πρέπει να κόψω ρίζες που 

...