Είδη και ονοματολογία οφθαλμών

  Οι οφθαλμοί είναι ουσιώδης παράγοντας για τη δημιουργία κλαδιών και τη διαμόρφωση ενός δέντρου bonsai. Μεγαλώνουν και αναπτύσσονται στο τέλος ή στο μέσον ενός βλαστού ή στελέχους.

  Ο οφθαλμός που μεγαλώνει στο τέλος ενός στελέχους ονομάζεται κορυφαίος, ακραίος, ή τερματικός οφθαλμός. Αυτός που βρίσκεται στο μέσον ενός στελέχους ονομάζεται πλευρικός ή μασχαλιαίος οφθαλμός και αναπτύσσεται στο ίδιο μέρος με τα φύλλα.