πηγή:artofbonsai.org

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΝΑΙ στα κωνοφόρα. Από το τέλος του μήνα έως τα μισά του

Στα πεύκα κόβουμε αρκετά τις ρίζες. Χώμα ουδέτερο.

 
 

Απρίλη

Στους Γιουνίπερους (Juniperus) δεν κόβουμε ρίζες. Χώμα ουδέτερο

 
 

ΝΑI στα αειθαλή. Από το τέλος του μήνα έως τα μισά του

Βάζουμε την γλάστρα μαζί με το φυτό σε

 
 

Απρίλη

δοχείο γεμάτο νερό μόνο μία φορά.

 
 

ΝΑI στα φυλλοβόλα. Ιδανικόςμήνας για τα πρώτα δείγματα νέων φύλλων.

   
   

Έχουμε το φυτό σε σκιά για 20 ημέρες.

 
 

OΧΙ στα φυτά για άνθη-φρούτο

Προσοχή από παγωνιές και αέρα.

 
 

OΧΙ σε μεσογειακά-εξωτικά

   

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

 

Συρματώνουμε πριν την μεταφύτευση

 

Χάλκινο

ΝΑI στα κωνοφόρα

για να μην μετακινήσουμε το φυτό.

 

Χάλκινο

ΝΑI στα αειθαλή

Και εδώ κάνουμε το ίδιο.

 
     
     

Αλουμίνιο

ΝΑI στα φυλλοβόλα

Εάν δεν έχουν ήδη οφθαλμούς.

 

Αλουμίνιο

ΝΑI στα φυτά με άνθη-φρούτο

Εάν κοιμούνται ακόμη.

 
 

OΧΙ σε μεσογειακά-εξωτικά

   
 

Έλεγχος εάν το προηγούμενο συρμάτωμα άφησε σημάδια.

 

ΚΛΑΔΕΜΑ

 

Κατά βούληση. ΝΑΙ στην κορυφή,

ΝΑΙ στο δραστικό κλάδεμα και στα

 
 

ΝΑI στα κωνοφόρα

χοντρά κλαδιά

 
 

ΝΑI στα αειθαλή

Το ίδιο και εδώ.

 
       
 

ΝΑI στα φυλλοβόλα

Ιδανική στιγμή για δραστικό κλάδεμα σε

 
   

ρίζες και φύλλωμα.

 
 

OΧΙ στα φυτά με άνθη-φρούτο

Διακινδυνεύουμε τα άνθη και τα φρούτα

 
   

του έτους.

 
 

OΧΙ σε μεσογειακά-εξωτικά, ελιές, Buxus

   

ΛΙΠΑΝΣΗ

Όπως τον Φεβρουάριο. Δεν λιπαίνουμε τα φυτά που κάναμε μεταφύτευση για 20 ημέρες. Τα άλλα λίγο. Λιπαίνουμε με καλές δόσεις και με άζωτο τα

 
 

φυτά προς διαμόρφωση. Εάν βρέξει πολύ να υπολογίσουμε το ξέπλυμα του

 
 

λιπάσματος.

 

ΠΟΤΙΣΜΑ

Ποτίζουμε λίγο το μεσημέρι. Πολύ λίγο τα κωνοφόρα. Εάν βρέχει πολύ

 
 

Να σκεπάζουμε την γλάστρα γιατί τώρα που είναι σε ανάπτυξη και σχηματίζουν βελόνες και φύλλωμα το πολύ νερό θα τα κάνει να μεγαλώσουν

 
 

πολύ σε μέγεθος.

   

ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Όπως τον Ιανουάριο. Ανά περίπτωση μία ή δύο απολυμάνσεις με προϊόντα

 
 

ευρέως φάσματος για παράσιτα. Εμφανίζονται όλα με τις πρώτες ζέστες και

 
 

την υγρασία Τα μυρμήγκια είναι επικίνδυνα μόνο εάν κάνουν την φωλιά

 
 

τους στην γλάστρα γιατί σκάβουν. Εάν είναι πάνω στα φυτά σημαίνει ότι

 
 

υπάρχει και μελίγκρα-ψείρες.

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Τα φυτά αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια. Βγάζουμε τα προστατευτικά για τον χειμώνα.

 
 

Περιστρέφουμε κανονικά την γλάστρα. Προσοχή από τον δυνατό αέρα. Προσοχή την συνεχόμενη βροχή για να αποφύγουμε τον σχηματισμό

 
 

μεγάλων φύλλων και μανιταριών.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ

 

ΝΑI στα κωνοφόρα (pinus)

 
 

ΝΑI στα Yamadori

ΝΑI στα αειθαλή

 
 

ΝΑI στα φυλλοβόλα

 
     
   

Σε κάθε υψόμετρο. Όταν αδειάζει το φεγγάρι.

 
 

OΧΙ στα μοσχεύματα (είναι νωρίς)

   
 

OΧΙ στην καταβολάδα (είναι νωρίς)