Είναι σαφές πως η παρουσίαση ενός δέντρου bonsai παίζει σπουδαιότατο ρόλο, με τα διακοσμητικά στοιχεία κάποτε να αλλάζουν εντελώς τη συνολική εικόνα. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες bonsai συμφωνούν πως ένα από τα κυριότερα στοιχεία που ομορφαίνουν ένα bonsai και επιτείνουν την αίσθηση της απεικόνισης ενός τοπίου από τη φύση είναι το moss. 

 
(Πηγή: bellewood-gardens.com)
 
 Το moss συνήθως συλλέγεται από τη φύση, από μέρη σκιερά και με πολλή υγρασία. Για τη διατήρηση ή/και καλλιέργεια του moss υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι περίοδοι με τις ιδανικότερες συνθήκες είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, προκειμένουν να είναι χαμηλός ο βαθμός εξάτμισης του νερού. Το moss είναι αρκετά ανθεκτικό στην ξηρασία, κάποτε περισσότερο κι από το γρασίδι. Χρειάζεται παρ' όλα αυτά προσοχή, καθώς το moss δεν αναπτύσσεται σε έντονη ηλιοφάνεια, ούτε όμως και σε βαθιά σκιά.