πηγή: ithaka-journal.net


          Η μυκόρριζα είναι μία σύνθετη λέξη και ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις μύκητας και ρίζα. Ουσιαστικά είναι η συμβίωση της ρίζας του δέντρου ή του φυτού μας και διαφόρων ειδών μυκήτων. Παρακάτω θα εξετάσουμε τα είδη αυτών των μυκήτων, την επίδρασή τους στο δέντρο μας και θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην μυκόρριζα.ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ

Υπό φυσιολογικές εδαφικές συνθήκες, το φυτό επωφελείται και αλληλοεξαρτάται από πολλούς οργανισμούς, μερικοί από τους οποίους είναι μικροσκοπικοί. Ωστόσο όλα αυτά τα βιολογικά στοιχεία, δηλαδή οι ρίζες  των φυτών, οι μύκητες, τα βακτήρια και άλλες τέτοιες μορφές ζωής παίζουν κάποιο ρόλο το ένα στη ζωή του άλλου. Ένα μέρος αυτού του συμπλέγματος σχέσεων είναι το φυτό μας με έναν μικροσκοπικό ευεργετικό μύκητα. Η μυκόρριζα, λοιπόν, ευνοεί την απορρόφηση από τις ρίζες του φυτού μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων στοιχείων και του νερού που ευρίσκονται στο έδαφος, βελτιώνοντας έτσι την θρέψη του. Το φυτό σε ανταπόδοση δίνει στους μύκητες αυτούς τις οργανικές ουσίες της φωτοσύνθεσης  που αυτά δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τις οποίες έχουν ανάγκη. Η ευεργετική επίδραση των μυκορριζών στο δένδρο σχετίζεται με την καλύτερη θρέψη του φυτού κυρίως με θρεπτικά στοιχεία που παρουσιάζουν  τη μικρότερη κινητικότητα στο έδαφος, όπως είναι ο φωσφόρος, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, αλλά και  εν μέρει το άζωτο, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση λιγότερου λιπάσματος. Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στο να κατανοήσουμε πόσο σημαντικά αυξάνεται η απορρόφηση χημικών στοιχείων με ή χωρίς μυκόρριζα: 

Απορρόφηση mg / φυτό

 

PKCaMgNaZnMnFeΦυτά χωρίς μυκόρριζα0,3910,98,70,460,253869171Φυτά με μυκόρριζα4,4235,925,22,492,76112106412Αύξηση απορρόφησης χημικών στοιχείων (%)1033%229%190%441%1004%195%54%141%