Όπως συμβαίνει σε όλες τις τέχνες, έτσι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δέντρων bonsai χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, είτε τα αντιμετωπίσουμε ως απλά εργαλεία δουλειάς, είτε και ως επένδυση, κάποτε σημαντική, χρημάτων. Η σωστή συντήρησή τους βοηθά να διατηρηθούν αναλλοίωτα και να συνεχίσουν να δίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για πολύ ακόμα καιρό. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία δεν είναι μόνο πιο εύχρηστα και ασφαλέστερα για τον χρήστη, αλλά και καλύτερα για τα δέντρα του. Τομές που γίνονται σε δέντρα bonsai με κοφτερά, καθαρά εργαλεία επουλώνονται πιο γρήγορα σε σχέση με αυτές από κακοσυντηρημένα εργαλεία.

  (πηγή: bonsaiempire.com)