Το φύλλο αντιπροσωπεύει την πρώτη εικόνα της ζωής και γεννιέται από ένα ‘’μάτι’’. Αυτό μπορεί να έχει διάφορα σχήματα και νευρώσεις. Ως φύλλα εννοούμε και αυτά των κάκτων, πεύκων κλπ. Το φύλλο είναι ενωμένο στο κλαδί με τον μίσχο (κοτσάνι) και πέφτουν μαζί αφήνοντας μία ουλή στο κλαδί, χρήσιμη για τη νέα βλάστηση. Το φύλλο αποτελείται από μία εξωτερική επιφάνεια που λέγεται «επιδερμίδα» (άνω και κάτω). Το εσωτερικό τμήμα ονομάζεται «μεσόφυλλο» και χωρίζεται σε σπογγώδες παρέγχυμα και σε παρέγχυμα οριοθέτησης ή περίφραξης. Στο παρέγχυμα γίνεται η φωτοσύνθεση (πιο συγκεκριμένα χλωροφυλλική φωτοσύνθεση), δηλαδή ο τρόπος μετατροπής των ανόργανων ουσιών (ακατέργαστος χυμός) σε οργανικές ουσίες (κατεργασμένος χυμός).
      
Τα φύλλα μέρος 1ο


 


 

   Θα κάνω μία παρένθεση προσπαθώντας να σας περιγράψω την διαδρομή ρίζες-κορμός-φύλλα. Εάν κόψουμε κάθετα έναν κορμό, θα διακρίνουμε από έξω προς τα μέσα τον φλοιό που είναι κολλημένος σε ένα σκληρό στρώμα (το οποίο λέγεται «κάμβιο») και σχηματίζεται από δεσμίδες που ονομάζονται «ηθμώδεις δεσμίδες» (ζώνες), οι οποίες προχωρώντας προς το εσωτερικό του κορμού γίνονται ξυλώδεις. Οι δεσμίδες/ζώνες του κάμβιου και του ξυλώδους τμήματος του κορμού δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πλέγμα τριχοειδών σωλήνων που ενώνουν το φύλλωμα με το ριζικό σύστημα για την μεταφορά ουσιών.

  Πράγματι ο ακατέργαστος χυμός φτάνει στα φύλλα και δια μέσου της φωτοσύνθεσης (ενεργοποίηση της χλωροφύλλης που ενώνει το νερό με το CO2 της ατμόσφαιρας) και σε παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας θα υποστεί μία βιοχημική επεξεργασία-αντίδραση στην οποία τα μεταλλικά άλατα θα μετατραπούν σε ζάχαρα και άμυλα, δηλαδή σε επεξεργασμένο χυμό, ο οποίος θα μεταφερθεί σε όλα τα ζωτικά σημεία του φυτού ακολουθώντας την αντίθετη διαδρομή δια μέσου του κάμβιου. Τα ζάχαρα (C6H12O6) ελευθερώνουν ένα μόριο οξυγόνου στην ατμόσφαιρα από το κάτω μέρος του φύλλου από το λεγόμενο «στόμα» ή «πόρο αναπνοής». Αυτοί οι πόροι θα ανοίξουν χάρη στο Αμπσισικό οξύ (ΑΒΑ), το οποίο είναι χρήσιμο και όταν θα πέσει το φύλλο το φθινόπωρο.

 

Πηγή

bonsaiforum.gr