Για τον εραστή των μπονσάι είναι βασική η αρμονική σχέση μεγέθους μεταξύ φύλλων, κλαδιών και κορμού. Αυτή η σχέση επιτυγχάνεται εύκολα στην περίπτωση μπονσάι με μικρά φύλλα, ενώ για κάποια δένδρα, π.χ. οξιά ή acer, τα μεγάλα φύλλα τους ενοχλούν. Υπάρχουν διάφορες πιθανότητες για να γίνουν πιο μικρά. Τον Ιούνιο, όταν τα φύλλα έχουν αναπτυχθεί τελείως και πρόκειται για φυτά υγιή και δυνατά, μπορούμε  με ένα ψαλίδι να τα κόψουμε. Με αυτό τον τρόπο επιφέρουμε στο φυτό ένα τεχνητό «φθινόπωρο» και σύντομα θα δημιουργήσει ‘μάτια’ και φύλλα πιο μικρά.

(Πηγή: mybonsaibuddy.com)