Η Πεδινή Φτελιά  ή κοινώς Καραγάτσι και Καμποφτελιά, στα αρχαία ελληνικά γνωστή ως Πτελέα ή Πτελέη, είναι αυτοφυές φυλλοβόλο δέντρο που ανήκει στο γένος Ulmus.

  Η φτελιά χαρακτηρίζεται από φύλλωμα πυκνό βαθυπράσινο με παρυφή διπλή οδοντωτή και με βάση έντονα ασύμμετρη. To φύλλο της έχει μάλλoν μακρύ μίσχo, κάπου πέντε χιλιoστά.

Διαβάστε περισσότερα... Φτελιά Πεδινή (Ulmus minor/campestris/carpinifolia)