Η Πεδινή Φτελιά  ή κοινώς Καραγάτσι και Καμποφτελιά, στα αρχαία ελληνικά γνωστή ως Πτελέα ή Πτελέη, είναι αυτοφυές φυλλοβόλο δέντρο που ανήκει στο γένος Ulmus.

  Η φτελιά χαρακτηρίζεται από φύλλωμα πυκνό βαθυπράσινο με παρυφή διπλή οδοντωτή και με βάση έντονα ασύμμετρη. To φύλλο της έχει μάλλoν μακρύ μίσχo, κάπου πέντε χιλιoστά.