Το γένος Malus ανήκει στην οικογένεια των Rosaceae και αριθμεί 20 είδη. Ευρίσκεται σε άγρια κατάσταση στη Ευρώπη, Ασία και Β. Αμερική. Μερικά από αυτά τα είδη και με τις φυσικές υβριδοποιήσεις τους προκάλεσαν πολλές καλλιεργούμενες ποικιλίες. Σήμερα η μηλιά είναι το πιο δημοφιλές οπωροφόρο δένδρο και καλλιεργείται στις εύκρατες ζώνες και των 2 ημισφαιρίων,

  Στην Ευρώπη το Malus Communis έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη οικονομική ανάπτυξη. Μορφολογικά η μηλιά είναι ένα δένδρο πού μπορεί να φτάσει και τα 10 μέτρα ύψος, με κορμό ευθύ που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει σε διάμετρο τα 2 μέτρα. Φτάνοντας σε ένα ύψος χωρίζεται σε χοντρά κλαδιά που στηρίζουν ένα επεκτεινόμενο φύλλωμα. Ο φλοιός έχει το χρώμα της στάχτης και είναι λείος στα νεαρά δένδρα, ενώ αποκτά ραβδώσεις στα ενήλικα.

 

 

(Πηγή: bonsai-italy.com)