Ένα ξεχωριστό είδος δέντρου μπονσάι είναι το Ilex, ένα γένος περίπου 400 ειδών αειθαλών και φυλλοβόλων δένδρων και θάμνων, που ευδοκιμούν κυρίως σε τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές. Τα άνθη είναι αρσενικά και θηλυκά, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά δέντρα Ilex, ώστε η ένωσή τους να δημιουργεί μούρα στα θηλυκά άνθη.