Ο δεύτερος από τους πέντε βασικούς ρυθμούς των μπονσάι είναι ο μη τυπικός ορθός ρυθμός. Είναι ο συχνότερα απαντώμενος σε συλλογές μπονσάι, επειδή είναι ευκολότερη η επιλογή του κατάλληλου υλικού απ’ ό,τι στον Ορθό Κανονικό. Οι οδηγίες διαμόρφωσης δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται κατά γράμμα και αυτό επιτρέπει μια μεγαλύτερη ελευθερία στις προσωπικές επιλογές του καλλιτέχνη. Ίσως απαιτείται περισσότερη φαντασία και λιγότερη προσήλωση στους  κανόνες, οι οποίοι παραβλέπονται συχνά, ακολουθώντας όμως παράλληλα τους γενικούς κανόνες. Αν αποφασίσουμε να τους παρακάμψουμε, αυτό το κάνουμε κυρίως στη διαμόρφωση των κλαδιών, όπως περιγράφεται πιο κάτω.

  Ας ορίσουμε αρχικά τα χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν και θα εντάξουν το δέντρο στον μη κανονικό ορθό ρυθμό.

1