Το φύλλωμα αποτελεί ένα από τα πιο βασικά συστατικά στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ενός bonsai. Το μέγεθος και η θέση του φυλλώματος επάνω στα κλαδιά έχουν μεγάλη σημασία στην δημιουργία της επιθυμητής παρουσίασης του δέντρου. Είναι σχεδόν πάντοτε χρήσιμο το φύλλωμα του bonsaiνα είναι μικρό σε μέγεθος και σε αρμονία με το συνολικό μέγεθος της παρουσίασης. Ένα σωστά κατανεμημένο φύλλωμα στα κλαδιά, και όχι μόνο στις άκρες των κλαδιών, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση  για τον σωστό σχεδιασμό οποιουδήποτε είδους bonsai.

 

  Τα φυσικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης των πεύκων καθιστούν κάπως πιο δύσκολη την προσπάθεια ελέγχου του μεγέθους και της θέσης των συστάδων βελονών των πεύκων από ό,τι στα φυλλοβόλα δέντρα. Το να ελεγχθεί το φύλλωμα των πεύκων δεν είναι δύσκολο από μόνο του. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι χρειάζονται 2, 3 ή περισσότερα χρόνια εφαρμογής τεχνικών έλεγχου του φυλλώματος (βελονών) για να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στο άρθρο αυτό θα εξετασθούν ορισμένες τεχνικές ελέγχου του φυλλώματος πεύκων, όπως το Pinus Sylvestris (Scots pine), Ιαπωνική λευκή πεύκη, Pinus mugo, Pinus ponderosa και Japanese black pine (Pinus  thunbergi).